Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Stilling ledig: redaksjonssekretær i «Norges tynneste menighetsblad»

For MB-komiteen Thor Erling Sætrevik og Arne Espeland, febr.-17 

Etter ti år i jobben som redaksjonssekretær for menighetsbladet her i Dalane Tidende tar Svein Anton Hansen fatt på nye utfordringer.


I Eigersund er vi i den unike situasjonen at menighetene i Den Norske Kirke har en egen side i Dalane Tidende som vi hver fredag kan fylle med stoff av ulikt slag. Bak dette arbeidet står det en redaksjonskomité med representanter fra de tre menighetene: Egersund, Helleland og Eigerøy og med redaksjonssekretæren, Svein Anton Hansen som det koordinerende elementet. Etter ca. ti år i denne rollen forlater Svein Anton nå jobben ved kirkekontoret i Egersund, for å pendle mellom jobber i Sandnes og Kristiansand, og hjemmet på Golan. «På vei ut døren» stiller vi den erfarne redaksjonssekretæren noen spørsmål om menighetsbladet.
 
 

Hvilken funksjon har menighetsbladet i Dalane Tidende, tror du?
- Det å ha menighetsbladet for de tre Eigersund-menighetene i DT gjør at kirkestoffet når bredt og godt ut. Jeg er overbevist om at mange i Eigersund og Dalane setter pris på å lese om hva som skjer i Den Norske Kirke av arrangement, samt å bli bedre kjent med enkeltmennesker. 
 

Hvordan har det vært å arbeide som redaksjonssekretær i disse årene?
- Sammen med dyktige frivillige i menighetsblad-komiteen har det vært en udelt positiv opplevelse både å lede komiteen og å skrive artikler. En velfungerende komité har gjort at kirkestoffet både har vært lokalt og reportasjene fra ulike arrangement levende skildret. Ikke minst har det vært flott å arbeide med portrettintervjuene, der vi har prøvd å få fram de gode fortellingene om hva troen på Jesus betyr for folk. Jeg tror vi har klart å gi fra oss et kvalitativt godt produkt til Dalane Tidende. Menighetsbladet må til enhver tid fortjene sin plass i DT. Å ha én side i distriktsavisen hver uke som menighetsblad er unikt i norsk sammenheng. Det er Norges tynneste menighetsblad – én side, men kommer ut ca. 50 ganger i året. 
 

mb-komiteen med SAH.jpg

TEAM-ARBEID: Menighetsbladkomiteen med Thor Erling Sætrevik, Arne Espeland, Svein Anton Hansen, Kari Johanne Melhus og Eva Sirevåg Sæstad.
Foto: Sveins selfie-utløser
 

Har du noen saker i menighetsbladet som du husker spesielt godt?
- De siste årene har vi om somrene tatt opp ulike tema som har gått igjen gjerne over 1-2 måneder. Sist sommer hadde vi en artikkelserie kalt «SPOR av Gud i Eigersund.» Både i menigheter, i hus og i naturen lette vi etter spor av kristendom og Gud. For noen år siden hadde vi en artikkelserie vi kalte «Tett på troen». Her intervjuet vi mange mennesker om deres kristne tro. Møte med enkeltmenneskers troshistorie har vært det meste spennende å skrive om.

Skal jeg plukke ut én opplevelse og sak som jeg husker ekstra godt, må det bli intervjuet med Eivind Koldal og datteren Else Marie ett år etter drukningsulykken ved Eikunda i 2009. Det var flott og sterkt å møte en familie hvor den kristne troen var blitt så sterkt prøvet men hvor det kristne håpet var så sterkt til stede.
 

Hva er din drømmetittel i menighetsbladet?
- Tjaaa…Det måtte bli: «Det meldes om vekkelse i Dalane, hundrevis av mennesker tar imot Jesus, begynner å tro på Bibelens Ord og engasjerer seg i misjonen.»

Avslutningsvis kommer Svein Anton med en hilsen til sine samarbeidspartnere: - Jeg vil takke alle som i løpet av disse ti årene har vært med i redaksjonskomiteen, møtt opp på arrangementer, tatt bilder og skrevet artikler: Oddny Sandstøl Frisk, Elsa Synnøve T.Ødegaard, Jon Stangeland, John Magne Aas, Marit Fimland, Norleiv Gudmestad, Arne Espeland, Eva Sirevåg Sæstad, Kari Johanne Melhus, Thor Erling Sætrevik og Per Arne Sandvold. 

Menighetsbladkomiteen hilser tilbake: - Vi vil takke Svein Anton Hansen for godt samarbeid og ønske lykke til videre med mediearbeid i Kristiansand (NOREA Mediemisjon) og som pastor i Misjonssalen Sandnes. Du har gjort en god og ryddig jobb som redaksjonssekretær!
 

Slik blir menighetsbladet til
Lurer du på hvordan teamet bak menighetsbladet jobber? Menighetsblad-komiteen har møter med jevne mellomrom der vi fordeler stoffet på de kommende ukene. Det kan være informasjon, reportasjer, refleksjoner, portretter, dikt, oversikt over gudstjenester, andakter, bilde og det vi ellers kommer på. Når vi er klare med stoffet sendes det til redaksjonssekretæren som i samarbeid med Dalane Tidende sluttfører arbeidet med den kommende siden. Sånn sett er dette absolutt et teamarbeid som forhåpentligvis bidrar til nyttig informasjon om hva som rører seg i kirka. Vi har et ønske om å være relevante for flest mulig og håper vi har lykkes med det. Kom gjerne med tips til oss i komiteen! 

Akkurat nå er vi ved en milepæl i og med at redaksjonssekretæren slutter og ny person skal inn i tilsvarende rolle. Fra nå av vil den nye komiteen bestå av Eva Sirevåg Sæstad og Per Arne Sandvold fra Egersund menighet, Kari Johanne Melhus fra Helleland menighet, Thor Erling Sætrevik og Arne Espeland fra Eigerøy menighet.


 

.