Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Julens gudstjenester i bilder

Julehelgen opplever Den Norske Kirke virkelig hva det vil si å være folkekirke. I løpet av julens 9 gudstjenester var omkring 2.500 mennesker var innom Egersund kirke, Eigerøy arbeidskirke, Helleland kirke, Bakkebø kirke og Hellvik bedehus. Her følger noen glimt fra gudstjenestene.

 

EGERSUND KIRKE 

Foto Egersund: Eva Sirevåg Sæstad

ingun s b.jpg 

SOKNEPREST INGUN STOKSTAD BARANE delte budskapet om Jesu fødsel ved to fullsatte gudstjenester i Egersund kirke.

nairobi leser.jpg 

JULE-EVANGELIET PÅ ZULU: Nairobi fra Sør-Afrika leste englenes budskap «Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden» på zulu. 

blåsegruppe.jpg

 EGERSUND MUSIKKORPS deltok tradisjonen tro på begge gudstjenestene i Egersund kirke.

folk i benkradene.jpg


EIGERØY ARBEIDSKIRKE
 

soul children.jpg

SOUL CHILDREN deltok på den ene gudstjenesten. De bidro med sang og dans, og engasjerte publikum med bevegelser til sangene. Foto: Trine L. Sætrevik

 

forsangere2.jpg

FORSANGERE ønsket de fremmøtte velkommen til gudstjenesten med julesanger i gangen. Foto: Thor Erling Sætrevik 

 

HELLELAND KIRKE

Foto Helleland: Kari Johanne Melhus

helleland skolekorps0001.jpg

HELLELAND SKOLEKORPS spilte tradisjonen tro under juleaftengudstjenesten. 

korpsmedlemmer synger0001.jpg

Noen fra Helleland skolekorps sang også.


 

.