Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Kjernen av troen

Av Siri Jorunn Johannessen

Hva definerer å ha en kristen tro, hva er selve kjernen av troen vår? Eller handler det om troen min? 

Dersom du spør mennesker hvor som helst i verden, vil ingen klart kunne definere troen til et annet menneske, hva det vil si å ha en kristen tro. Helt siden Jesu tid har mennesker skrevet om, oversatt oversettelser av evangelier og brev, og vurdert hva som skal være innholdet i Bibelen, som er boken kristne har sin lære ut fra. Men troen, den defineres av så mye mer enn det som er skrevet; av samtalene vi har fra vi er små, av verdier vi får med oss hjemmefra, av vennene våre og måten vi snakker sammen, av måten vi leser Bibelen, og hva vi vektlegger i den, og av så mye, mye mer. Vi er i en tid hvor kirken omstiller seg. Men det har den da alltid gjort, så lenge den har vært avhengig av mennesker til å danne en menighet? Det er derfor vi ser ulike kristne kirkesamfunn; vi kaller oss alle sammen kristen, men vi har behov for å møte dem vi deler mest likt av troen med, og lager nye menigheter. Kirken omstiller seg, og fordi vi jobber med en tro og ikke en sannhet, vil måten vi tenker kristendom også variere for hvilke standpunkt vi tar. Fordi troen er min, den er unik. 

Men det som binder kristne sammen, selve kjernen i troen vår, det er budskapet om Jesus, Guds sønn, som gikk i døden for vår skyld. For dem som levde på Jesu tid, for alle etter. For deg og meg, for dem før oss og etter oss. Og dette er kjernen, alt annet er slikt vi vil variere i troen på. Men grunnsteinen er håpet om og troen på et evige liv, det som Jesus har forberedt for oss.

Søndag er det allehelgensdag.
Det er en gammel kristen tradisjon på denne dagen å samles og minnes dem vi elsker som har gått bort. Den forbindes med sorg og savn. Men det aller beste budskap i Bibelen, det den i bunn og grunn skrives og leses for, det er håpet om noe større og bedre etter dette liv, gjennom troen vår på Jesus Kristus! Derfor kan allehelgensdag også brukes til å omfavne håpet og troen vår. Kjernen av troen vår. Uavhengig av hvilken menighet vi føler tilhørighet til, uavhengig av hvordan andre bedømmer min tro. Og vi kan samles for å støtte hverandre nettopp i kjernen på vår felles tro.
 

lys allehelgen.jpg 

ALLEHELGENSDAG: Mange setter pris på muligheten å tenne lys på denne dagen.  

Allehelgensdag vil markeres godt i Eigersund, med gudstjenester i Helleland, Eigerøy og Egersund kirker, og med kveldssamling både i Egersund kirke og på Hellvik bedehus. Alle er velkommen, og særlig dere som har mistet noen siste året inviteres. Her skal legges godt til rette for at vi sammen kan kjenne på kjernen i troen vår: håpet om evig liv. 

 

.