Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Jubileum for Israelsmisjonen

Bearbeidet artikkel fra Den Norske israelsmisjonen

 

Under gudstjenesten i Egersund kirke  søndag 29.mai-16 vil det bli markert at Israelsmisjonen i Stavanger krets feirer 100 år.
 

Den Norske Israelsmisjon (DNI) er en gammel organisasjon som ble dannet i Stavanger så lenge siden som i 1844. Hovedfokuset har i alle disse 171 årene vært å formidle budskapet om frelseren vår, Jesus Messias, til det jødiske folket. Etter at staten Israel ble dannet på slutten av 1940-tallet, er mye av fokus sentrert om dette landet, fordi veldig mange jøder bor her. DNI driver med både menighets-byggende arbeid, diakoni, undervisning og forsoningsarbeid mellom jøder og palestinere. Det meste av DNI sitt arbeid finner en i Jerusalem, Haifa og Tel Aviv.
 

ØST-EUROPA

Men det bor jøder i svært mange land i verden. Før staten Israel ble dannet, hadde DNI mest fokus på Øst-Europa. Også i 2016 driver de arbeid i land som HviteRussland, Russland, Ukraina, Romania, Ungarn. I en kort periode på 1970-talet var DNI til stede også i Frankrike. Arbeidet i Øst-Europa handler både om evangelisering, menighetsbygging, media, diakoni og undervisning. 

israelmisjonen stavanger 2016 arne og paul.jpg

LEDERE FOR ISRAELSMISJONEN: Leder av kretsstyret, Arne Berge og misjonssekretær Paul Odland ved statuen av kretsens grunnlegger Johan Lunde. Statuen står ved St.Johannes kirke i Stavanger. FOTO: Israelsmisjonen. 
 

STAVANGER KRETS 100 ÅR

- Vår krets var den første som ble dannet. Det gikk ca 70 år før misjonsarbeidet ble organisert, ved at en fikk kretser og en landsdekkende organisasjon, sier misjonssekretær Paul Odland. Han forteller at de som gikk i bresjen her i fylket/bispedømmet den gangen, tidlig på 1900-talet, mente at det ville tjene arbeidet om en fikk et ”tak” over dette, og slik sett også kunne inspirere hverandre. For også den gangen var det mye arbeid for ”jødemisjonen” rundt om i menighetene. - Den sentrale grunnleggeren vår var daværende sokneprest i St. Johannes menighet i Stavanger, Johan Lunde. Lunde ble senere biskop, også kjent som ”barne-bispen”, forteller Paul Odland. 

Stavanger krets av DNI i dag omfatter hele Rogaland fylke, pluss Sirdal, Kvinesdal og Flekkefjord kommuner i Vest-Agder. Det er 18 foreninger, og hvert semester deltar DNI ved minst femti ulike bedehusmøter, gudstjenester, bibeltimer, foredrag, basarer og andre arrangement. Kretsen har hvert år også et stort lotteri, og det er gode misjonsavtaler med flere menigheter i bispedømmet. Stavanger krets er en av få kretser som har misjonssekretær i hel stilling. Sokneprest i Hinna, Arne Berge, bosatt på Bryne, er leder av kretsstyret.

 

.