Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

… og for en feiring det ble!

Av Siri J.Johannessen, foto: Thor B.Sagland, mai-16
 

Gudstjenesten i Egersund kirke 1.pinsedag ble en feiring og markering av den verdensvide kirke. 

1. pinsedag feires kirkens fødselsdag; disiplene får Den Hellige Ånd over seg, og starter å snakke på de språk de tildeles, slik at jøder fra ulike deler av verden som hadde reist til Jerusalem kunne forstå deres budskap om Jesus Kristus (Apg 2,1-11). 

I Egersund kirke ble det arrangert flerkulturell gudstjeneste 1. pinsedag. En flott dag å feire den verdensvide kirke! Søndag var det to dåpsbarn, som ble del av menigheten, og hver gang det er dåp i kirken sies at ”Gjennom dåpen setter Gud oss inn i sin verdensvide kirke og gir oss del i Jesu kall og oppdrag”. Vi er vant til å høre ordene, men å få oppleve deler av denne kirke, i praksis, i Egersund, det er stort. Flotte mennesker deltok med å lese Vår Far på ulike språk; latin, engelsk, gassisk, fransk, spansk, myanmarsk og tigrinji. En gruppe Eritreere ba og sang for menigheten på tigrinji. Og en kvinne fra Myanmar bakte deilig kake til kirkekaffen.

7 språk web.jpg 

MANGE SPRÅK: Vår Far ble lest på 7 språk.
 

I prekenen trakk sokneprest Ingun S.Barane frem hvordan vi i Egersund er del av verden, hvordan fellesskapet i Jesus og Jesu ofring for hele verdens mennesker er sterkt, og hvordan vi i vår del av verden kan bidra med inkludering og integrering. Som kristne medmennesker kan språket vårt og måten vi møter hverandre være avgjørende for fellesskapet, og for om menigheten skal blomstre hurtig eller sakte visne. Vi opplevde i løpet av gudstjenesten ulike måter å be, ulike språk vi bruker i vår personlige trosutøvelse, og ulike fellesskap i samme grunnleggende tro. For dette er det viktige: Vi har ulike måter å utøve troen vår, vi kommer fra ulike verdenshjørner, vi kalles katolikk, ortodoks eller lutheraner. Og vi er èn i Kristus.
Vi har alle en grunnleggende tro på at Jesus er Guds Sønn, verdens Frelser. Og Jesus har tro på oss. På hvordan vi deler fellesskapet og godhet oss mennesker i mellom. Og for en feiring det ble i kirken på søndag! Feiring av medmennesket – for fullt.  

eritreere web2.jpg

INTERNASJONALT: Eritreere med bønn og sang.


 

.