Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

En lørdagskveld utenom det vanlige.

Svein Anton Hansen, febr.-16
 

Lørdagkvelden 27.februar tilbrakte jeg i Egersund Arena med flere hundre andre. Fellesmøter i Egersund. Mange som jeg opp til flere ganger i løpet av et år ser på kristne møter. Men samtalen med ”Omid” skal jeg huske lenge.

Se bilder fra fellesmøtene
 

Et voksenmøte, en tur innom tweens-møtet og ungdomsmøtet samt konserten med Sui Lian, viser variasjonen og bredden i stilarter og uttrykk på kristne møter. Dette fikk vi oppleve som besøkte Fellesmøtene i Egersund Arena helgen 26.-28.februar.

Anfinn Valland fra Bedehuset og Per Bjarne Audenby fra Evangeliehuset snakket om at de ulike gudshusene av og til kan ha godt av ”å bli lagt inn hos de andre”. Se og lære av hverandre. Bli inspirert av andres måte å tilbe Jesus på.

velkommen.jpg 
Sanggruppen Septem fra Evangeliehuset.

 

”Livet går ut fra hjertet”

Fellesmøtetaler Svein Egil Fikstvedt snakket denne lørdagskvelden om viktigheten av ”å bevare sitt hjerte”. Hvilke verdier planter vi i våre hjerter? Hvilke verdier går ut av hjertet? Både overfor voksne og senere i ungdomsmøtet poengterte han betydningen av å være bevisst hva vi sår inn i livene våre. Det handler bl.a. om ”kunsten å tilgi”. Jesus har tilgitt oss og vi er kalt til å leve i tilgivelse. 

Når kristne kommer sammen, så synger vi – mye. Allsang og lovsang hører naturlig hjemme også i fellesmøtene. Lovsangsgrupper fra Evangeliehuset og Intro deltok gjennom hele helgen. Innslaget av engelske sanger på voksenmøtet var større enn noen gang. Med flere fra flyktningemottaket på Eigerøy til stede, ønsket man å inkludere disse med engelske sanger. Det som skjedde i møtet ble tolket til engelsk, persisk og arabisk.

svein e fikstvendt web.jpg
Taler Svein Egil Fikstvendt

 

Flerkulturelt

Og det var nettopp møtet med en fra Flyktningemottaket som jeg skal huske lengst fra denne lørdagskvelden. Vi kan kalle han for ”Omid”. Ca 30 år fra et land i Midtøsten. Flyktet til Norge for å komme bort fra et land hvor du ikke har lov å være kristen.
– I passet må vi ha et muslimsk navn. Og blir det kjent at du er kristen, får du ikke studere eller lov til å jobbe. Muligens vil jeg havne i fengsel hvis jeg blir sendt tilbake, forteller ”Omid” som var en del av undergrunnskirken i landet fram til han flyktet.

Jeg sitter med noen fra Flyktningemottaket i en sofa mellom møtene. Og vi kommer i prat om den politiske situasjonen i landet deres. Men samtalen dreier snart inn på den religiøse situasjonen. – Myndighetene jakter etter husfellesskapene i undergrunnskirken. "Omid" forteller at to av vennene har blitt sendt tilbake, og de har han ikke hørt noe fra de siste månedene. Lever de? Hva framtiden vil bringe vet han ikke. Kanskje får han bli i Norge, kanskje USA, eller…. Jeg lytter mest. Men sier også noe om at Gud har lovet å være med oss alle dager. 

Fellesmøtene – møte med mange kristne med samme tro, fra ulike menigheter, men også møte med kristne med annen hudfarge, bakgrunn og for noen en usikker framtid. 

7 jenter fra mh.jpg
7 jenter fra Egersund Soul Children, på Tweens-møte.

Se bilder fra fellesmøtene


 

.