Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Åpne hjerter

Av Eva Sirevåg Sæstad, febr.-16

 

Enten du er 5 år, 50 eller 75 så skal være kjekt å delta på gudstjeneste på søndagen.åpne hjerter.jpg
Sokneprest Ingun Stokstad Barane og trosopplærer Christiane Krahner forteller at ”Åpne hjerter gudstjenestene” ble utviklet i forbindelse med ny trosopplæringsplan for Egersund menighet. Da Ingun begynte som sokneprest i Egersund, ønsket hun at noen av gudstjenestene skulle ha en enklere form og være spesielt innrettet mot de yngste i menigheten. Vår menighet har ikke søndagsskole og da var et godt alternativ å utvikle alternative gudstjenester. 

”Sammen i Guds kjærlighet” er visjonen til vår menighet. I dette ligger det at vi skal være åpne mot hverandre, mot Gud og at Guds hjerte er åpent for oss. Derfor har både trosopplæringsplanen og disse gudstjenestene fått navnet Åpne hjerter. 

Åpne hjerter gudstjenestene er ordentlige gudstjenester, men forskjellige elementer er forenklet og dermed lettere og forstå for de yngste. Det er et mål at barna skal bli kjent med innholdet i gudstjenesten og kjenne seg igjen i både liturgi, salmer og bønner. Som en del av trosopplæringen blir de ulike aldersgruppene kjent med ulike sider av gudstjenesten. Et mål er at barna skal være med å prege gudstjenesten. Det kan være med sang, dramatisering, skriftlesing, bønn eller praktiske oppgaver.
 

6-årsbok.jpg 

6-åringer: Trosopplæringsutvalget i Egersund menighet deler ut 6-årsbøker.
FOTO: Marit Fimland
 
 

Ofte er det dåp eller utdeling av ulike bøker. Dåpsdagen er barnets første møte med menigheten og begynnelsen på trosopplæringen. Det er lagt opp til ca en Åpne hjerters gudstjeneste i måneden blant annet med tanke på at dåpsfamilier skal kunne ha mulighet til å velge denne type gudstjeneste.

Mange av tiltakene i trosopplæringen er knyttet opp til Åpne hjerters gudstjeneste. Utdeling av 4-års bok der barna på forhånd har deltatt i skattejakt i kirka. Oppdagelsesferd i kirka for 5-åringer med deltakelse på høsttakkefest. Så kommer utdeling av 6-års bok som er starten på dåpsskole. 8-åringene har tårnagenthelg, 9-åringene deltar på skaperverkets dag. Lys Våken der 11-åringene er sammen et døgn fra lørdag til søndag og blant annet forbereder og deltar i gudstjenesten. Konfirmantene er også med og har oppgaver under Åpne hjerters gudstjenestene. 

På alle Åpne hjerters gudstjenestene får de som kommer utdelt et gudstjenesteark der de kan følge med på alt som skal skje. Trosopplæringsutvalget har laget en liste over salmer som barna blir kjent med og som går igjen i gudstjenesten. Dersom det er nattverd, er den i en enklere form slik at hele familien kan delta. Man går fram og mottar kalken og dypper den i vinen. Åpne hjerters gudstjenestene varer kortere tid enn ordinære gudstjenester. 

Førstkommende søndag er det 6-åringene sin tur. I gudstjenesten får de utdelt 6-års boka. Det vil være en del sang og fokus på at det er fastelavnssøndag. Fram mot påske skal 6-åringene møtes fire torsdager der de skal lære spesielt om påsken, dåp og nattverd. De skal være med å lage gudstjeneste 13. mars. De skal øve inn sanger, lage bønner og dramatisere en bibelfortelling. Ønsket er at barna og familiene som kommer til Åpne hjerters gudstjeneste får en god og trygg opplevelse, føler seg velkomne og blir tatt på alvor slik at de får lyst til å komme igjen.

 

.