Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Eigerøykonfirmantene lyste opp mørket

Av Thor Erling Sætrevik, des.-15.

Andre søndag i advent sørget konfirmantene for å lyse opp aktivitetshallen på Eigerøy. Det var tid for lysmesse, og de hadde ansvaret for innholdet i gudstjenesten. Aktivitetshallen var fullsatt av spente konfirmanter og familier. 


Idet gudstjenesten skulle begynne, ble det mørkt. Forventningene steg hos de fremmøtte, og inn 
kom en konfirmant med «Jesuslyset» (et stort dåpslys) tent, akkompagnert av stemningsfull musikk. En annen konfirmant leste et bibelvers som fanget opp den røde tråden for lysmessen:

«Jesus sier: Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys». Den rolige og fine stemningen fortsatte. Konfirmantene tente lys og laget flotte lysformasjoner for å symbolisere hele verden, Jesus og julestjernen. Formasjonene viste godt igjen i den mørke salen, og gjorde inntrykk på de fremmøtte.

lysmesse eigerøy 1.jpg

Det ble lest at Jesus lyste opp mørket på jorden og spredde et håp for menneskene. Men hvordan skal dette «Lyset» og håpet spres videre? Konfirmantene pekte på mål om et rent miljø, fred i alle land, gode venner og et trygt hjem og tente lys for disse. Men vonde ting vil true med å slukke lyset, mente konfirmantene og nevnte sykdom, vold og krig som eksempler idet de blåste ut lysene. Men ett lys ble stående igjen - Jesuslyset. «Det kan ingenting slukke» leste konfirmantene «Det er vårt sikre håp. Jesus vil tenne oss igjen, for han vil gi oss håp». Slik illustrerte de på en enkel og god måte hvordan Jesus gir håp, selv om mørket (det onde) noen ganger vil overskygge lyset (det gode).

For å vise konkrete eksempler på hvordan mennesker kan være verdens lys, ble det vist en dagsaktuell filmsnutt. På filmen fikk vi se mennesker i nød, som trengte hjelp av andre. Først var det hjerteskjærende filmklipp av mennesker på flukt i Europa, og så bilder av at de ble tatt imot på en verdig og god måte på akuttmottaket på Hovland. Videre til ferske nyhetsbilder av mennesker som måtte evakuere hjemmene sine langs Lundeåne på grunn av flommen. I begge tilfeller var noen jaget ut av hjemmene sine mot sin vilje, og trengte at andre kunne være der for dem, som et lys i mørket.

Konfirmantene gjorde en god jobb med å lage en stemningsfull gudstjeneste, med fokus på Jesus og mennesker som lys i verden.

lysmesse eigerøy 2.jpg 

LYS OG MØRKE: Konfirmantene tente lys og laget flotte lysformasjoner for å symbolisere hele verden, Jesus og julestjernen. Formasjonene viste godt igjen i den mørke salen, og gjorde inntrykk på de fremmøtte.

 

.