Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Konfirmantleirer med fokus på kjærlighet og Jesu liv

Av Hedvig Caroline Karlsen, nov.-15

Konfirmantene har i høst vært på leir på Liland leirsted ved Tonstad. 

Se bilder fra konfirmantleirene

Vi er heldige og har såpass mange konfirmanter i år at gruppen deles i to leirer slik at alle får plass. Tema for leiren er kjærlighet, nestekjærlighet og Jesu liv. Og konfirmantene får gjennom helgen høre om forelskelse, selvbilde, fysisk tiltrekning og viktigheten av å kjenne sine egne grenser. De lærer om nestekjærlighet, fasteaksjonen som de gjennomfører i mars, mobbing og hvordan vi kan
motvirke mobbing er et viktig tema.

Midt på dagen på lørdag får alle som vil smake på nattverd slik at man er forberedt på hva man går til på en gudstjeneste i kirka. Så deles de i grupper som får hver sin historie fra Jesu liv. Denne formidler de til hverandre på kvelden gjennom drama, dans, dikt eller sang.

prekegruppe1.jpg

PREKEGRUPPE: Prekengruppen på leiren 14.-16 oktober danset av glede til Jouyful Joyful. Fra venstre: Sarah Mong, Namoi Aase, Thomas Tjøstheim, Silje Hadland, Mariann Rosland Sirevåg, Henrik Handeland Larsen og Karianne Årstad, Marcus Klippenberg og Ståle Kristoffer H. Feyling

En stor del av en vellykket leir er mat, at det både er nok mat og god mat som alltid innledes med bordverset ”Thank you Lord for giving us food”, bidrar til god stemning. Egersund menighet er velsignet med dyktige, engasjerte og flinke unge ledere som arrangerer leker og konkurranser på kveldene.

Leiren avsluttes med en leirgudstjeneste hvor alle konfirmantene har forberedt ulike deler av gudstjenesten. Noen er forsangere, andre er dansegruppe, noen dramatiserer en preken, mens bønnegruppa lager og fremfører samlingsbønn og forbønn, praktisk gruppe dekorerer med bibelballonger, fikser det tekniske og rigger til bønnevandring. En konfirmantleir inneholder mange små og store opplevelser, det blir ofte lite søvn og klokken åtte på kvelden på lørdag uttrykte en konfirmant med et stort smil om munnen: "Jeg føler denne dagen varer like lenge som tre dager, det føltes som middag når det var lunsj og nå er det enda lenge til vi skal legge oss."

syng med1.jpg

SYNG MED! Forsangergruppen på leiren 14.-16. oktober ledet leirdeltakerne gjennom alle salmene på leirgudstjenesten. Mikal H. Åsberg, Mari Omdal, Stine Furuløkken, Steinar Christian S. Kjeilen, Espen Herredsvela, Stian Mong Rasmussen, Odd Eirik E. Nodland og Øyvind Garpestad

Se bilder fra konfirmantleirene

 

.