Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

En dag å minnes dem vi så gjerne ville hatt ved siden av oss

Av Siri Johannessen, diakonarbeider

 

Vi vil alle oppleve oppløftende og nedtyngende episoder i løpet av livet. Selv om vi kan føle oss preget av det ene eller det andre i perioder, vil de fleste mennesker kunne relatere til hverandres følelser og opplevelser. Slik er vi alle skapt, med hele følelsesregisteret.


Kirken er til stede i livene våre, på en eller annen måte. Vi som jobber i kirken, ønsker å bidra inn mot mennesker der vi trengs. Flere ulike faggrupper har sine respektive arbeidsområder. Jesus er selve grunnlaget for kirken. Han levde for å konkret vise Guds kjærlighet for menneskene i de handlinger han gjorde, og ordene han sa. Han var nær hos dem som trengte det. Noe av det diakonien retter seg mot, er å vise omsorg mot vår neste, og omfavne det hele mennesket. Noen følelser er lette å bære alene eller sammen med andre, mens andre er svært vanskelig å dele, og kan bli en altfor tung bør for den som lever alene midt i det vonde. Vår tro på en omsorgsfull Gud som bærer hver enkelt i sin favn, kan gi styrke til å komme gjennom dagene. Men vi kan også oppleve at troen kommer til kort.
 

Holder du rundt meg, Gud – selv når jeg bruker mine siste krefter på å holde meg sammen? Og hva om jeg ikke greier det – finnes du fremdeles i alt det som da raser sammen? Er det likevel slik at troen, håpet og kjærligheten aldri blir borte, selv om de nå kjennes lenger borte enn alt annet?” (Hauge og Wirgenes). 

lysglobe.jpg

Minnemarkeringer er en av de eldste skikkene innen den kristne kultur. På søndag er det Allehelgensdag, en dag hvor man sammen kan minnes dem vi så veldig gjerne fremdeles ville hatt ved siden av oss. Vi ønsker å invitere alle som vil minnes noen, til en rolig samling i Egersund kirke søndag kveld. Her er ingen krav til deltagelse, annet enn å være tilstede. Du kan få lest opp navn på noen du savner, det blir anledning for lystenning, kirken blir fylt av rolig, god musikk, det blir diktlesning, bønn og felles sang. Spesielt inviterer vi dem som har mistet noen i løpet av det siste året, men vi vet at sorgen kan vedvare, og at minnene varer livet ut. Derfor inviteres alle som ønsker å komme, til samlingen. Du er hjertelig velkommen med hele deg, med alle dine følelser.

Jesus sier: ”Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø” (Joh 11, 25-26).

 

.