Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Høst + takke + fest = Høsttakkefest!

Av Marit Fimland, 27.09.15

I Egersund kirke var det over gjennomsnittet mange 5-åringer til stede under gudstjenesten søndag 27. september. De hadde pyntet foran alteret i kirka med markens grøde – og vært med på å bake eplekaka som ble servert under kirkekaffen. Fire barn ble båret fram til dåp av festkledte foreldre og foresatte. Dessuten ble en gruppe fra menigheten med på pilegrimsvandring etter gudstjenesten i strålende høstsol, med temperaturer som minnet om sommer. Jo visst er det grunner til å være takknemlig! 
 

Innendørs

Forenklet høymesse i Egersund menighet kalles «Åpne hjerter», og medlemmer fra Trosopplæringsutvalget involverte barna på en fin måte, både i forberedelsene til og gjennomføringen av gudstjenesten. Sokneprest Ingun S. Barane var liturg, og trosopplærer Christiane Krahner formidlet Salme 23 – «Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe». Femåringene var med på å dramatisere fortellingen om den gode gjeteren som passer på sauene sine. De deltok også med sang, og var ivrige tilskuere under dåpen av de fire barna som ble døpt. 

hvem har skapt alle blomstene00011.jpg 

5-ÅRINGER: Barna synger ”Hvem har skapt alle blomstene?” under ledelse av trosopplærer Christiane Krahner og prest Ingeun S.Barane.

Se bilder fra høsttakkefesten.

 
… og utendørs

Etter gudstjenesten var en gruppe med turkledde kirkefolk med på pilegrimsvandring mellom Egersund og Bakkebø kirke – via Vannbassengene og langs Slettebøvannet. Dette er en vandring som også ble brukt på onsdag i denne uka i konfirmantopplæringen, men da med start i Bakkebø kirke. Enhver vandring til en kirke er en pilegrimsvandring, sies det, og på søndag startet vi på kirketrappa i byen og endte opp foran lysgloben inne i Bakkebø kirke litt over to timer senere. «Det er jo varmere i dag enn i store deler av sommeren», var en av kommentarene som falt underveis. Tjern og vann lå blikkstille, og sola varmet. Underveis var det flere korte stopp med sang, korte bønner og lesing av tekster til ettertanke: I Vannbassengene ljomet både «Den glade vandrer» og afrikansk salmesang ut over skogen. På Låvaberget ble det servert forfriskninger, og på stien langs Slettebøvannet gikk folk i stillhet og lot inntrykkene synke inn.

pilegrimsvandring egersund til bakkebø 27091500011.jpg

PÅ TUR TIL BAKKEBØ: Pilegrimsvandring til Bakkebø kirke etter gudstjeneste i Egersund kirke.

Se bilder fra Pilegrimsvandringen fra Egersund kirke til Bakkebø kirke.

 
Jo visst er det grunner for å være takknemlig for alt både Gud og naturen gir – av mat, føde og naturopplevelser. Høst + takke + fest = Høsttakkefest… både inne og ute.

 

.