Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Dalanes representant til bispedømmerådsvalget: Gyrid Espeland

Av Marit Fimland

Gyrid Espeland (62), seksjonssjef i Mattilsynet, er Dalanes eneste nominerte kandidat til bispedømmerådsvalget. Hun har lang erfaring fra menighetsarbeid i Eigerøy menighet og har i inneværende periode vært nestleder i Stavanger bispedømmeråd. 


Hva betyr kirken for deg?

– Kirken er mitt trosfellesskap og en viktig kulturbærer i samfunnet. Jesu budskap er kjærlighet i praksis som avspeiles i kirkens diakoniplan, evangeliet i handling, med sine fire hovedtema: nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, kamp for rettferdighet og vern om skaperverket.  «Mer himmel på jord» er overskriften på kirkens visjonsdokument, og dette synes jeg er sentralt og vel verdt å kjempe for både lokalt og nasjonalt. Det vi har gjort på Eigerøy er å jobbe for en raus og inkluderende kirke der alle som ønsker det, kan delta og bidra med sitt. Det er dette jeg også ønsker å jobbe for i bispedømmerådet.

 

Hvilke saker er viktige i bispedømmerådsvalget?
Kirken skal omorganiseres, men fortsatt være Norges folkekirke. Dette krever tilstrekkelig økonomi, og det er viktig at det politiske Norge følger opp tidligere vedtak. Uten bevilgninger vil vi ikke klare å opprettholde en folkekirke på alle steder. Selvfølgelig må vi også inspirere til frivillig innsats. Den norske kirke skal også utvikle seg til å bli en god arbeidsgiver for alle ansatte, også for prestene. I dag er prester ansatt av Staten, mens alle andre er ansatt lokalt. Vi må få en felles arbeidsgiver så nær lokalmenighetene som mulig. Det er viktig å legge til rette for levende, inkluderende og pulserende lokalmenigheter. Der bygger vi håp, kjærlighet og raushet på tvers av generasjoner, og der kan vi bidra til miljøbevissthet og kamp for rettferdighet. Bispedømmet kan legge til rette for å bygge gode kulturer og inkluderende fellesskap. Strukturer og god organisering må være på plass. Dette jobber vi med i Bispedømmerådet og på Kirkemøtet.  Det er nyttig å ha erfaring fra grasrota i dette arbeidet.

gyrid espeland web.jpg 

PÅ VALG: Gyrid Espeland er på valg til Stavanger bispedømmeråd. Foto: Morten Espeland
 

Du har markert deg i homofilisaken?
– Ja, jeg synes det er på tide med en forandring, og det er også dette journalistene spør mest om nå i år. Det er i dette spørsmålet det er tydeligst skille mellom kandidatene. For meg er dette ikke den viktigste saken, men den er svært viktig for de menneskene den gjelder. Jeg respekterer at folk har et annet syn enn meg, men mener vi kan leve med to syn og to praksiser. Jeg har ikke tenkt at vi skal presse alle inn i en mening, men har gjennom mange år kommet til at det må være mulig med kirkelig vigsel av par av samme kjønn. Det må også være mulig for prester å reservere seg. 

 

Hva tenker du om tidligere valgdeltakelse ved kirkevalget?
– Folk kan være med å påvirke! Demokrati og valgdeltakelse er utrolig viktig: Ved forrige valg brukte bare 13 % stemmeretten sin. Det er et demokratisk problem. Stemmeretten ved kirkevalg er 15 år og det er viktig at ungdom også bruker stemmeretten.  Jeg oppfordrer alle stemmeberettigede til å stemme!

 

Hvordan har du opplevd fire år i bispedømmerådet?
– Det har vært positivt og utfordrende!

 

.