Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

En uke som forandret verden

Av Martin Kolstad, foto: Svein Anton Hansen

 

Om ikke mange dager er det påske. En høytid som for mange betyr skitur på fjellet og for en del også gudstjeneste.
 

Påsken er en gammel høytid. For jødene har dette vært og er en feiring av hvordan Gud førte Israelsfolket ut fra slaveriet i Egypt(2.Mosebok 1-12). Til denne høytiden knytter det seg bestemte skikker og tradisjoner knyttet til maten en spiser, fortellinger som fortelles m.m. Noe av dette finner en i 2.Mosebok 13,1-16. 
 

Feiring!

For kristne har påsken vært en svært viktig høytid helt fra starten av. Hendelsene som vi kristne feirer i forbindelse med påsken, skjedde i rammen av at Jesus og disiplene hans kom til Jerusalem for å delta i den jødiske påskefeiringen. Men for en kristen er påsken først og fremst feiringen av Jesu død og oppstandelse. Sånn sett har påsken for kristne fått et nytt innhold i forhold til den jødiske. Samtidig er det også en kontinuitet. For jødene er påsken feiringen av hvordan Gud frelste sitt folk da han førte dem ut fra slaveriet i Egypt. For en kristen er påsken feiringen av Guds frelse for alle mennesker fordi Jesus døde for våre synder og derfor gir evig liv til et hvert menneske som tror på ham uavhengig av kjønn, rase eller sosial status. 

altertavlen web.jpg

DØD I SENTRUM: Jesu død på Langfredag er i sentrum i den kristne tro. Her fra altertavlen i Egersund kirke. 
 

Påskedagene har hver sine hendelser knyttet til dem, der vi minnes og gjenforteller de siste hendelsene frem mot Jesu død og oppstandelse. Disse er:

* Palmesøndag da Jesus red inn i Jerusalem på et esel og mange mennesker hyllet ham som konge. (Se Johannes kapittel 12)

* Skjærtorsdag da Jesus innstifter nattverden i rammen av det jødiske påskemåltidet, og senere blir tatt til fange. (Se Lukas kap.22,7-46. )

* Langfredag som er til minne om Jesu lidelse og død på korset. Dette kommer rett etter fortellingene knyttet til Skjærtorsdag i Bibelen.

* Påskedag. Den siste og kanskje den viktigste av alle dagene. Denne dagen begynner med noen kvinner som kom til graven tidlig om morgenen for å fullføre stellingen av Jesu døde kropp og fikk sin livs overraskelse. Steinen er rullet bort og graven er tom. Deretter følger flere fortellinger av hvordan disse kvinnene, disiplene til Jesus og flere andre får møte den oppstandne Jesus ved flere anledninger. De snakker med ham, får ta på ham og spiser sammen med ham. Ved en anledning lager han også frokost til dem.
 

Tro og håp

Hendelsene som skjedde i påsken var så store og utover vanlig menneskelig erfaring at selv ikke Jesu nærmeste disipler klarte å tro på det med det samme. Samtidig er disse hendelsene helt grunnleggende for den kristne tro og for den kristne kirken. Paulus sier det så sterkt at uten hendelsene i påsken er hele den kristne tro meningsløs(1.Korinterbrev 15).

Påsken gir håp. Håp om at slik Jesus sto opp fra de døde, skal også den som tror på Ham stå opp fra de døde. 

Dette må vi velge å tro, men det er en tro som bygger på solid kildemateriale og mange hendelser som sterkt sannsynliggjør at det faktisk skjedde slik det står i Bibelen. God påske!

blomster1.jpg

NYTT LIV: Blomster på alteret 1.påskedag symboliserer nytt liv ved Jesu oppstandelse. 

 

.