Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Givertjeneste i menighetene

Hvordan går det med givertjenesten i de tre eigersund-menighetene?


Eigerøy menighet

Det er nå 21 faste givere som gir kr 8.850 per måned. Det har også kommet inn to større enkeltbeløp på kr 50.000 og kr 20.000. Alt dette brukes til utbyggingsprosjektet vi holder på med der første trinn, nytt inngangsparti, nå snart er ferdigstilt. Andre byggetrinn er ny kjøkkenavdeling. Tredje byggetrinn er kirkestua.

For å komme i mål med alt dette er vi avhengig av fortsatt ivrige givere og minst en fordobling av givere. Kontonummer er 3270.21.17045. Vi håper også på å få innvilget økt lån fra rentekompensasjonsordningen i Husbanken.

Menighetsrådets basar 15.november:
Etter loddsalg på AMFI og basar i kirka, kom det inn kr 80.940 som går til kirkens virksomhet. Takk for alle som har bidratt i form av gevinster, loddkjøp og dugnadsinnsats! Sist lørdag var det stinn brakke og god stemning.

givertjeneste2.jpg 

Helleland menighet

Helleland menighet startet med givertjeneste til kirkestuen i desember-13. Pr medio november er det kommet inn ca kr 880.000. Ca 30 personer er med på fast givertjeneste hver måned. I tillegg har flere personer gitt engangsbeløp i størrelsen 50.000-100.000 kroner. Kontonummer er 3270.23.55426. Auksjonen 1.november ga et nettoresultat på kr 105.000.

 

Egersund menighet

Menigheten skal starte opp givertjeneste som skal gå til ungdomsarbeid, misjonsprosjektet, diakoni og menighetsarbeid generelt. Egen brosjyre som presenterer givertjenesten skal lages. 

 
 

.