Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Takk!

Hedvig C.Karlsen, foto: Hedvig Karlsen og Ivar Barane
 

6.november inviterte Egersund menighet alle frivillige til fest for å vise sin takknemlighet for deres store innsats. 
 

Se flere bilder fra frivillighetsfesten

De frivillige ble hyllet og takket av sogneprest Ingun før det ble en god servering med smørbrød og kaker. I forkant av frivillighetsfesten fremførte Anne Elisebeth Skogen historien om ”Berta på verket”, en skildring av hendelsene våren 1814 i Stavanger. 


 egge og djuve.jpg

Kirketjenere: Torhild Egge og Torunn Djuve
 

Nyansatte i 2014

I løpet av 2014 har vi ansatt en hel del nye folk i vår menighet. Disse ble presentert for de frivillige. I begynnelsen av året ble Torild Egge ansatt som kirketjener. Midtvinters ble Zbigniew Zuchowicz ansatt som kantor, Siri Jorun Johannessen som diakonmedarbeider og Hedvig Caroline Karlsen som kateket. På forsommeren ansatte vi Christiane Krahner som trosopplærer og Torunn Djuve som kirketjener. 

I sin hilsen til de frivillige takket sogneprest Barane for den gode innsatsen som blir gjort og samtidig utfordret hun de frivillige til å tenke gjennom om de hadde den oppgaven de ønsket seg i menigheten. Vi i Egersund menighet vil at alle skal få delta med det de trives best med for å ha mest mulig trivsel og hygge i det en gjør. De frivillige fylte derfor inn sine svar i et spørreskjema slik at vi kan fange opp hva den enkelte ønsker. 

krahner.jpg

Trosopplærer Krahner: Christiane Krahner med mannen Sylvio
 

Frivillige er avgjørende for menighetsarbeidet

Menighetens arbeid hadde ikke latt seg gjøre uten kombinasjonen av engasjerte frivillige og ansvarlige ansatte som er med og holder tråden i de ulike tiltak og tilstelninger. Vi er helt avhengig av de frivilliges bidrag for å kunne gi det tilbudet vi ønsker å gi til alle i vår menighet. Vi er i dag velsignet med en trofast flokk frivillige, men vil samtidig minne alle våre medlemmer om at vi kan bruke dere alle. Hver og en kan med sine styrker og egenskaper kan være med å løfte fellesskapet til enda bedre å ivareta hverandre. Det trenges alt fra organisatorer, andaktsholdere, kirkekaffeansvarlige, sangere, hjelpere på trosopplæringstiltak, bønnehjelp, givertjeneste og mange flere oppgaver, her setter i grunnen bare fantasien grenser.

Vi kan alle være med å bygge den kirken og den menigheten som vi ønsker å være en del av. Fordi Gud elsket oss først er vår største oppgave å elske hverandre, i ord og gjerning. 
 

 nyansatte.jpg

Nyansatte: Menighetsrådsleder Tor Arne Leidland presenterer Torunn Djuve, Torhild Egge, Christiane Krahner og Hedvig C.Karlsen. Siri J.Johannessen og Zbigniew Zuchowicz kunne ikke være tilstede. 

 
 

.