Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

En annerledes gudstjeneste – spesielt for ungdommer

Av Svein Anton Hansen 

Hvis du kommer til Tomasmessen i Egersund kirke søndag 9.november kl 18.00, så vil du møte Jarl Andre Aaserud og Eirik Johansen Sørdal i døra. – Vår oppgave er å stå i døra, ønske folk velkommen og dele ut sanghefter, sier guttene nærmest i kor. 
 

Tomasmesse

Tomasmesse - for mange av oss et ukjent uttrykk. ”Messe” er et annet ord for gudstjeneste. Mens ”Tomas” kommer fra Jesu disippel Tomas – han som ble mest kjent for å tvile på Jesu oppstandelse. – Fordi vi ønsker en messe for tro og tvil, undring og forundring, sier kateket Hedvig Karlsen når vi spør henne hvorfor en slik type gudstjeneste arrangeres nå søndag kveld i Egersund kirke.

Jarl Andre og Eirik går på Husabø ungdomsskole og følger konfirmasjonsopplegget til Egersund menighet. De var begge med på konfirmasjonsleiren i høst hvor konfirmantene ble kjent med Tomasmesse.

 
Hva skjedde på Tomasmessen?

- Vi som var på leiren laget en gudstjeneste med dansing, sang, lesing av bønner og drama. Begge var de med i dansegruppen. – Vi tente lys og la noen papirlapper med bibelvers i vann, slik at bibelverset kom fram. - Gudstjenesten passer både for gutter og jenter, selv om enkelte ting er litt mer ”jentete”. Jarl Andre og Eirik forteller at de fikk utdelt bønnebånd for å vise hva man ber for.

jarl andre og eirik web.jpg

Klar for Tomasmesse: Jarl Andre Aaserud og Eirik Johansen Sørdal
 

Hvorfor bør ungdommer komme på Tomasmessen nå på søndag?

- For å se og lære hva det er. Og så trenger mange å komme seg ut, være med i et godt miljø. Og dere kommer til å be med egne venner? – Du skal ikke se vekk fra det, kommer det kjapt fra Jarl Andre.  

 
Hva tror dere skal til for at ungdom går mer på gudstjenester?

- Mange ungdommer tror at kristendom er noe teit og dumt. De føler at det bare er for eldre mennesker. Men kanskje litt mer drama i gudstjenesten, og at den er litt kortere vil gjøre at flere kommer, tenker Jarl Andre og Eirik. 

 
 

.