Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Vil formidle den kristne frihet og trygghet

 
Svein Anton Hansen, sept.-14.

Christiane Krahner heter den nye trosopplæreren for Egersund og Helleland menigheter. Hun kommer fra Thüringen Tyskland. Men vi kan takke blant annet Astrid Lindgren for at hun nå bor i Norge!
 

- I barne- og ungdomsår leste jeg en del i Astrid Lindgrens bøker. Og jeg fikk en slik ”paradis-følelse” av å tenke på Skandinavia. Utover 2000-tallet begynte mannen min Sylvio å søke på jobber i Norge. Han fikk tilbud om jobb i Harstad og Egersund. Siden Egersund-tilbudet kom først, ble det her vi havnet. Noe vi selvsagt er glade for i ettertid, sier den nye trosopplæreren med et bredt smil om munnen.

Sylvio arbeider som fliselegger og var her 1 år alene før Kristiane og de to yngste døtrene kom etter i 2008. De har fire døtre i alderen 13-26 år. Mens hun prøvde å lære seg norsk jobbet hun som avisbud, i helsevesenet i Sandnes og senere i Eigersund kommune før hun fra 1.september i år ble ansatt som trosopplærer for Egersund og Helleland menigheter.

Christiane krahner.jpg

CHRISTIANE KRAHNER, ny trosopplærer for Egersund og Helleland menigheter.
 

Hvorfor søkte du på jobben som trosopplærer for Egersund og Helleland menigheter?
- Jeg likte meg godt som assistent på Grøne Bråden skole. Men siden jeg er utdannet prest og har arbeidet i ca 20 år som det i Tyskland, så var det naturlig for meg å søke på en jobb som passer til utdanningen. Etter seks år i Norge føler jeg nå at språket har kommet dit at jeg kan ta på meg en slik oppgave.

Hvilken kirkelig erfaring har du med trosopplæring for barn og unge?
- I mine år som prest i Thüringen i gamle Øst-Tyskland, arbeidet jeg mye med barn og ungdom. Ulike aldersgrupper hadde sine ukentlige opplegg, bl.a. konfirmantarbeidet. I tillegg underviste jeg i religion på skolen. I Thüringen hadde vi kristen religionsundervisning, og ikke RLE slik som i Norge. Det var prestens oppgave å undervise i dette.

Christiane krahner tyskland.jpg
Som prest i Thûringen, Tyskland

Hva ønsker du å formidle til barn og ungdom gjennom arbeidet som trosopplærer?
Christiane tenker seg litt om og smaker først på ordene før hun svarer. – Jeg håper å hjelpe barn og unge å finne sin vei i den kristne troen. At de skjønner de har et oppdrag som kristne i verden. For vi er satt til å være lys og salt. Jeg håper jeg kan få de unge til å forstå den store friheten vi som kristne eier, den store tryggheten som ligger i det å være en kristen. Så håper jeg jo også de vil få en god og varm opplevelse med å være i det kristne fellesskapet.

Helt til slutt - hva betyr troen for deg personlig?

- Den kristne troen er en hjelp for meg til å vurdere det som skjer i samfunnet og verden. Ja, troen er selve fundamentet for det jeg gjør i livet. Den store og den eneste tryggheten i livet. Jeg kan i alle fall ikke tenke meg å leve uten troen.

 
 

.