Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Egersund-konfirmanter med mange valgmuligheter

 
Av Svein Anton Hansen

 

- Vi har stor tro at det nye konfirmantopplegget vil slå godt an, sier kateket Hedvig Caroline Karlsen. Kommende skoleår kan Egersund-konfirmantene velge mellom seks ulike interessegrupper.
 

Hvert år velger ca 100 14-åringer å følge konfirmantopplegget til Egersund menighet. Det er kateket Hedvig C.Karlsen som leder opplegget som fra dette skoleåret legges om.

- Det som kanskje er mest nytt er at undervisningen foregår på ungdomsskolene Husabø, Lagård og Hellvik, rett etter siste time. Vi starter med å servere mat før det blir 1 time med undervisning. Hedvig startet som kateket 1.mai i år. Den smilende nordlendingen forteller at konfirmantene skal bruke boken Con Dios samt Bibelen til temabasert undervisning. – Og så blir det også litt tid til lek og moro!

 hedvig karlsen konf web.jpg

Konfirmasjonstiden = undervisning + interessegrupper. Kateket Hedvig Caroline Karlsen gleder seg til å ta imot ca 100 14-åringer til et spennende konfirmantår.
 

Velge mellom seks interessegrupper

- Noen av tidligere års interessegrupper videreføres, mens andre er nye. De som velger Friluftsliv vil få to turer pr semester. Form & Farge vil som før samles i kjelleren i Bakkebø kirke, nå to kvelder i semesteret. Og de som velger Vår Ungdomskor blir med på øvelsene hver tirsdag. De tre nye interessegruppene er KRIK (Kristen idrettskontakt) med sportsaktiviteter på Rundevoll skole annen hver fredag, Ungdomsgruppen i Bedehuset minimum fire fredagskvelder i semesteret og Eldrebesøk med praktiske oppgaver.

Hedvig forteller at ideen med eldrebesøk fikk hun da hun arbeidet i konfirmantarbeidet i en menighet i Tromsø. – Dette hadde vi gode erfaringer med i Tromsø. På selve konfirmasjonsdagen kom flere besteforeldre og takket for ”gaven” de hadde fått dette året ved at ungdommer kom og gjorde praktiske tjenester for dem.

 

Leir og temadag

- Sist skoleårs startet vi med å gjøre konfirmantleiren obligatorisk. Og hele 95 % reiste på leir. Nytt av året er at leiren deles opp i to puljer og at vi flytter leiren fra Lunden i Sokndal til Liland leirsted på Tonstad.
Vi fikk også mange gode tilbakemeldinger på temadagen vi hadde om sorg og død. Og vi viderefører den. En lørdag over nyttår blir det undervisning om sorg og død, i kapellet ved en av prestene. Alle får besøke begravelsesbyrået. Vi tror at denne temadagen er med på å avmystifisere det som har med død å gjøre. 

De to kommende søndagene blir det presentasjons-gudstjenester på Hellvik Bedehus og i Egersund kirke. Hvis noen fortsatt ikke har fått meldt seg på konfirmasjonsopplegget, så ta kontakt med kirkekontoret, 5146 3330.

 

 
 

.