Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

På skattejakt - i Helleland kirke

Tekst: Svein A.Hansen og Norleiv Gudmestad. Foto: Hansen, Gudmestad, Per Østebø og Fotohuset/ Helleland kirkes brosjyre

 

Hva skjuler seg i Eigersund-kirkene? Hva finnes på loft og i kjellere, gjenstander som den vanlige kirkegjenger aldri får se? Eller hva forestiller den utskjæringen du gikk forbi? Se og les historien om alt fra prestebilder til temperaturmålinger og snødybde på juleaften.


Les historien om Helleland kirke.

Dagens Helleland kirke ble bygget i 1832 av arkitekt Hans D.Linstow. Byggmester var Tollak Gudmestad. Men trolig har det stått en kirke på dette stedet siden 1300-tallet. Den er nevnt i et brev fra 1358. I 1629 er det dokumentert at det ble utført nybygging eller ombygging av kirken. Enkelte av de rosemalte bordene fra den gangen har blitt brukt i taket over himlingen i den nåværende kirken.

gammelt panel 2.jpg  gravstøtte tre web.jpg

I tårnet på Helleland kirke finnes mye spennende! Som nevnt finner vi ennå gamle rosemalte bord/ planker fra kirken rundt 1500-tallet. Her finner vi også en gammel gravstøtte i tre med påskriften: ”Her hviler Berte Jakobsdatter Sleveland. Født 03.10.1851 og død 11.april 1897. Velsignet er ditt minne.” Berte er Norleiv Gudmestad sin oldemor. 


 gammel dør.jpg

På en gammel dør står følgende oppfordring: ”De kirkebesøkende anmodes om ikke at spytte paa kirkens og forgangenes gulver eller paa trapperne.” Tydelig at ikke alt var bedre før – en unødvendig oppfordring i 2014. 

 

værmåling web.jpg 

En virkelig godbit er værmålingene på julaften og nyttårsaften i årene 1956-2008. Kirketjenerne Erling Omdal og Roald Lomeland har foreviget temperatur, vindretning og snødybde på disse dagene. For år 2000 kan vi lese: ”Jula 2000: berrt, - 7 grader, stilt, klårt. Nyår: snødjupn20 cm, - 2 grader, austleg svak vind.”

 

alterlysestaker.jpg  fcrequihellelandlysestaken.jpg

På alteret finner vi 2 alterstaker av gammel dato. I brosjyren om Helleland kirke fra år 2002 kan vi lese av stakene har inngravert bokstavene” I.A.C.” som står for Iohanna Ahasverusdatter de Crequi. Hun var den første hollandske prestefruen i Helleland, fra ca 1679 til 1691, gift med prest Christian Claussøn Jæger, død 1691. Hun stammet fra en fransk hugenottfamilie som kan spores tilbake til 800-tallet. Etter at mannen (presten) døde, så bodde hun som enke på Heskestad gård til 1712. Du kan lese mer om lysestakene på www.winnem.com.


gammel bibel.jpg gammel bibel skrift.jpg 

gammel bibel historie.jpg gammel bibel eier.jpg

Kirken har en utgave av Kong Fredrik II sin Bibel, trykt i København i 1589. Menigheten fikk den som gave i 1993. Den første vi vet har eid Bibelen er Tolleiv Gulliksen Møgedal født i 1832. Han gav den så til sønnen Mikal. Framme i Bibelen står det: ”Denne Bibel tilhører Mikal Tollefsen Mygedal, født 22.Januari 1870. Jeg fikk den som julegave af min far år1901.”På en av de første sidene står regnestykket “1814-1589=225” skrevet med penn. Det viser at man allerede i 1814 syntes Bibelen var gammel. Bibelen har gotisk skrift og har mange tegninger, noen i farger. Det skal visst kun finnes 4 komplette Bibler av denne utgaven i Norge.

 

luker 1905.jpg 

På begge sider av altertavlen kan man se 2 luker. Disse er alltid lukket. Bildet fra 1905 viser at lukene ble åpnet da det var mye folk i kirken, slik at folk kunne sette seg på benkene bak altertavlen. På bildet ser vi sokneprest Thorvald Egidius Isaachsen som også malte altertavlen.
Over 100 år senere prøver medlemmer av menighetsrådet og ansatte i menigheten utsikten.

luker personer web.jpg

 
 

.