Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

På skattejakt - i Egersund kirke

Tekst: Marit Fimland.        Bilder: Marit Fimland og Svein A.Hansen

 

Egersund kirke: Hva finnes av severdigheter og detaljer her? Turister legger ofte merke til mye fint – eller rart, men gjør vi det, vi som bor her i byen og distriktet? Kanskje kan disse bildene inspirere flere til å ta turen innom og kikke seg rundt neste gang de er i kirka?


Historikk: Plassen der kirka står, kalles i et gammelt sagn for Heidningholmen, noe som tyder på at stedet har vært et kultsted alt i førkristen tid. Det har stått en kirke her siden tidlig middelalder: Erling Jensens opplyser på sin nettside «Lokalhistorie i Rogaland» følgende: «
St. Maria kirke ble nevnt i 1292 i et avlatsprivilegium utstedt i Roma 5. februar 1292 av pave Nicolaus IV. Der kalles den Ecclesia beatæ Mariæ de Eikundarsund. Den var den første kirke i Egersund, og var sognekirke i Maria kirkesogn. Man tror den sto på samme sted som Egersund kirke står i dag. Det sto også et kapell her, St. Laurenti kapell, som ble nevnt i et brev av 5. februar 1308 som Ecclesia beati Laurentii de Eikundarsund.»  Den nåværende kirken ble bygd i 1623, men noe av inventaret, som altertavla, er av eldre dato. Senere, i 1780-årene, ble kirken utvidet til en korskirke.

 

solur web.jpg

Hvor mange har lagt merke til soluret over kirkedøra?

2 tavler web.jpg 

De ti bud? Nei, dette er oversikt over «Sogneprester, Kateketer og personelle Kapellaner i Ekersunds Menighed efter Reformationen». Torvald Slettebø og Arvid Midbrød forteller på nettstedet agderkultur.no at disse tavlene tidligere var plassert på baksiden av altertavla…

christen nygård web.jpg 

… og der henger fortsatt relieffbildet av Christen Nygaard, sogneprest i Egersund 1868-1876, der man kun kan se ham når man går rundt alteret ved ofringene? (Hvor mange har lurt på hvorfor bildet av ham henger akkurat der, mon tro?)

prestebilder web.jpg 

 «Prestegalleriet» ved brudeinngangen: Her må vi da få plass til Inge Bjørn Rossavik og Georg Reistad også? Mange vil nikke gjenkjennende til bildene av Alfred Oanes, Palmer L. Rødland, Trygve Dagsland og Olav Kongsvik. «Prestegalleriet» er imidlertid ikke helt ukontroversielt – på grunn av bildet av prost Sigmund Feyling, «NS-presten» som ble ekspedisjonssjef i kirkedepartementet i 1941.

dør utskjæring web.jpg dør utskjæring 2 web.jpg

De gamle kirkebenkene med dører ble fjernet i 1880-årene og erstattet av enklere benker, men ble satt tilbake etter senere. Her er det mange fine utskjæringer og detaljer.

altertavle engel web.jpg altertavle web.jpg

altertavle topp web.jpg 

Utsnitt fra altertavla: Engler og vindruer; det sentrale motivet: Jesu dåp og korsfestelsen, malt av Peter Reimers i 1607.

talerstol engel web.jpg  

Også prekestolen fra 1600-tallet er blitt oppusset det siste året: Her en detalj. Fra 1785 var den barokke prekestolen gjemt og innebygd i et hvitt rokokko-skall, men ble gjenoppdaget ved en tilfeldighet i begynnelsen av 1940-tallet under en større restaurering.

 


25. juli - denne dagen har navnet Jakob Våthatt (eller jakobsmesse), og er festdag for apostelen Jakob den eldre. Dagen er også festdag for St. Christophorus, skytshelgen for veifarende. Da kan det være på sin plass å se på Egersund kirke som pilegrimsmål, og på pilegrimssymboler i kirka. 

I kristendommen ble kamskjellet et symbol på dåpen og oppstandelsen, og ble knyttet nettopp til Jakob (den eldre), Jesu disippel. Jakobsskjell (Pecten jacobeus) er oppkalt etter han. Jakob er nasjonalhelgen i Spania, hvor hans lik etter tradisjonen ble skyllet i land fra havet, og pilegrimer til hans grav i Santiago de Compostela har derfor ofte båret kamskjellsymbolet. (Kilde: Store norske leksikon, snl.no).

kamskjell web.jpg kystpilegrimsleia web.jpg

Kirka er et pilegrimsmål! Pilegrimssymbolet kamskjellet finnes flere steder, både utenpå og inne i kirka: Plassert på hoveddøra signaliserer det at kirka er et pilegrimsmål; her bak skipskassen med påskriften «Kystpilegrimsleia 2014», som i disse dager er underveis langs kystleden på vei til Nidarosdomen, og plasseres der når årets pilegrimsseilas med den gamle hurtigruta MS Nordstjernen når fram til Olsok om få dager. Inne i kirka finner vi det samme symbolet på korbuen foran alteret – over døpefonten. 

plakat web.jpg 

Denne plaketten bekrefter at Egersund kirke nå er et av pilegrimsmålene langs kystleden mot Nidaros, og ble overrakt kirka og kommunen den 13. juni i år, i anledning av markeringen av lanseringen av Kystpilegrimsleia.

 kirkeskip web.jpg

Kirkeskipet (laget av Trygve Hanssen i 1967) er plassert nettopp midt inne i kirkeskipet, i retning korbuen (og kamskjellet) og alteret. 

krusifiks web.jpg 

Også veggene var opprinnelig fargerikt dekorerte, noe utskjæringen i den innvendige plankekledningen viser. Hva slags historie har dette gamle krusifikset, og hvor gammelt er det?

grav web.jpg 

Detalj fra de gamle gravene utenfor kirka.

snekre web.jpg 

På en bjelke på loftet over kirkerommet har ulike snekre i årtier skrevet sine navn og initialer. Siste mann ute er Terje Dyrsand, 20.10.05 (øverst på bildet).

 

utsikt fra kirketårn web.jpg 

Utsikt fra kirketårnet, mot Eie. 

kirkeklokke web.jpg 

1 av de to kirkeklokkene.
 

Vil du vite mer om Egersund kirke? Erling Jensen – www.rogastart.com/Kirker/Egersund%20kirke.html og Torvald Slettebø og Arvid Midbrød - www.agderkultur.no/Egersund-Kirke/Side1.htm

 
 

.