Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Lansering av Kystpilegrimsleia i Rogaland

 
Fredag 13.juni ble åpningen av Kystpilegrimsleden "Rogaland - Nidaros" markert foran Egersund kirke. 


Se bilder fra åpningen av Pilegrimsleden


dscf511100011.jpg

Pilegrim i dag

Pilegrimsmotivet har fått økende oppmerksomhet de siste årene, og vi opplever at en moderne pilegrimsinteresse vokser fram i hele Europa og også her hos oss. Gamle pilegrimsleder  gjenoppdages og nye leder etableres. Vi har fått en nasjonal pilegrimssatsing i Norge med et nasjonalt pilegrimssenter i Trondheim. Innlandsleden Oslo  - Trondheim  har fått mye oppmerksomhet og ressurser, og er vel etablert. Nå er det kystpilegrimsleia sin tur.

Historiske kilder sier at det var sjøveien som var hovedleden til Trondheim i middelalderen. Pilegrimer kom med båt fra kontinentet og reiste nordvegen langs kysten til nordmennenes hellige by, skriver Adam av Bremen i sitt historieverk fra 1070-tallet. Det arbeides med å løfte fram kystleia som pilegrimsled på lik linje med innlandsleden.

 

Kystpilegrimsleia Rogaland - Nidaros

De fem fylkeskommunene og de fire bispedømmene langs vestlandskysten har gått sammen om prosjektet Kystpilegrimsleia Rogaland – Nidaros for å få etablert Kystpilegrimsleia, som en sammenhengende reiserute langs kysten, som en del av de offentlig godkjente pilegrimsledene i Norge. Kystpilegrimsleia vil dermed få status som en St. Olavsveg til Trondheim og Europeisk kulturveg og på den måten innlemmes i et stort nettverk. Riksantikvaren og fylkeskommunene bidrar med midler til prosjektet, som etter planen forventes ferdigstilt i løpet av 2016.
 

Lanseringsseilas og lansering av kystpilegrimsleia i Rogaland                                                              
Det planlegges en lanseringsseilas for Kystpilegrimsleia allerede i juli i år. Lanseringsseilasen vil starte i Stavanger og gå til Trondheim og Olavsvaka der. Det er ikke tid og rom for å stoppe på mer enn ett sted i hvert fylke på den seilasen. Selve kystpilegrimsleia i Rogaland vil imidlertid starte i Sokndal. Vi ser for oss at pilegrimer som kom i båt til Rogalandskysten fra kontinentet, ofte gikk i land sør i fylket og vandret til Stavanger, for så å gå om bord i en båt igjen.

 

 
 

.