Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Kampen for menneskerettigheter og likeverd kjenner ingen landegrenser

 
Av John Magne Aas

Vi har feiret 200 års jubileet for vår egen grunnlov for mindre enn en uke siden. Det har vært mange markeringer og holdt mange taler. Jeg var til stede under 17.mai talen til Rune Nilsson i Egersund. Han klarte å sette friheten og nasjonalfølelse inn i en flott ramme med å bruke opplevelser fra egen oppvekst. Han fortalte om sin venninne Tordis som var mange år eldre. Det var spesielt med henne var at hun hadde opplevd krigen og brakte sine erfaringer videre til sine yngre venner. For Tordis hadde opplevd å ikke kunne feire 17.mai. Det var ikke tillatt.
 

Lokalt engasjement
Mine foreldre og deres slekt har fortalt meg sine erfaringer fra krigens dager. Under krigen var min onkel formann for det kristne ungdomslaget i Eiken. I tillegg var han med i Heimefronten. De trossa tyskerne og arrangerte julefest på bedehuset i 1942. I ungdomslaget sitt håndskrevne blad, Syskinbandet, skrev onkel Olav som var 22 år tanker ved årsskiftet. Denne ble lest opp på julefesten. Et utdrag lyder slik: «I dag er vårt land i ei alvorlig krisa. Måtte lykkast Gud å vekke oss før det vert for seint. I dag er det mange som er innanfor fengslets mura. Kvifor? Fordi dei kunne ikkje slå av på noko av det var overtydde om var Guds vilje. Lat oss vera med og beda Gud gjeva oss kraft i trengsla, lat oss gå i bøn for land og folk». 

mongolia, foto berit aadnanes, nlm.jpg

GLOBALT ENGASJEMENT: Misjonen har alltid jobbet for at mennesker skal få en bedre hverdag. Her fra skolearbeid for kvinner i Mongolia. Foto: Berit Aadnanes, N.L.Misjonssamband
 

Misjon skaper frihet
Frihetstanken levde sterkt i slekta mi. Det visste seg i ett sterkt engasjement i samfunnslivet, de skapte arbeidsplasser, var aktive i politikken og ikke minst hadde de et globalt engasjement gjennom misjon. De ville så gjerne at mennesker uansett utgangspunkt, rase og hudfarge skulle oppleve den samme friheten og menneskeverdet som de selv satte så høyt. Det å være selvstendige mennesker i eget land ble aldri tatt som noen selvfølge, og det ville de så gjerne dele med andre.

Misjonens engasjement for å sette mennesker fri har mange likehetstrekk med hvordan vi har bygget vår nasjon. For litt over en uke siden var jeg på misjonsmøte på Hellvik med Norsk muslimmisjon. De driver blant annet i Senegal. Der satser de for kvinners rettigheter. De bekjemper analfabetisme og gir kvinner mikrolån for å starte egen bedrift. Slekta mi var aktive i denne misjonen. Jeg har igjen fått en påminnelse at frihet er ingen selvfølge. Vi må aldri slutte kampen for menneskerettigheter og likeverd. 

 
 

.