Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Muligheten for en ny start

 
Av Johnn Magne Aas

 

Rettsprinsippene i landet vårt bygger på at det er handlingen som straffes og ikke personen. Dette har klare paralleller til Bibelens budskap om tilgivelse og forsoning.
 

På nettsidene til regjeringen står det at Justis- og beredskapsdepartementet skal ”redusere og forbygge kriminalitet, bidra til rettsikkerhet og en rettferdig rettergang, gjennomføre straff der tilbakeføring til et normalt samfunnsliv er målet.” Grunnlaget for dette er nedfelt i grunnloven. § 96 slår fast at ingen kan dømmes uten lov eller staffes uten dom. §97 setter forbud mot vilkårlig fengsling. Dette er grunnleggende menneskerettighetsprinsipper. 

ny start2.jpg

Handlingen, ikke personen!

Rettsprinsippene i landet vårt bygger på at det er handlingen som straffes og ikke personen. I et demokratisk samfunn er det helt nødvendig å ha lover som beskytter individ og samfunn. Videre er det grunnleggende forståelse for at individet er ansvarlig for sine handlinger og må stå til rette for det, ta sin straff. Det er en grunnleggende tanke om at vi skal ha mulighet til å gjøre opp for oss, sone vår straff. Alt i fra å betale fartsbota til mange års fengsel. Når domstolen har idømt fengselsstraff tar kriminalomsorgen over ansvaret for gjennomføring. I det ligger det en klar bestilling om å gi den domfelte mulighet til å mestre et lovlydig liv i samfunnet. 

Tilgivelse og forsoning

Dette har klare paralleller til Bibelens budskap om tilgivelse og forsoning. Vi har flere fortellinger i Bibelen som sier noe om dette. Den fortapte sønn (Lukas 15) som ødslet bort alt, kom heim og fikk lov til å bli sin fars sønn igjen Kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd (Johannes 8) fikk lov til å starte på nytt, «gå bort og synd ikke mer» var Jesu budskap til henne. Etter datidens lover skulle hun ha blitt steinet i hjel. Jesu budskap til de som hadde trødd feil. 

Les også "Folkekirka og grunloven" og "Gud i grunloven".


 
 

.