Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Takk for kr 111.787

 
Konfirmantene i Eigersund samlet inn kr 111.787 til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.


Konfirmantene gikk og ringte på dører i hele kommuenen tirsdagene 1. og 8.april. 

Egersund: kr 74.072 (kr 66.611 i 2013)
Helleland: kr 13.950 (kr 10.001 i 2013)
Eigerøy: kr 13.510
(kr 13.355 i 2013) 
Hellvik: kr 10.255 (kr 8.031 i 2013)
SUM kr 111.787 (kr 97.998 i 2013) 

Les om hva Fastekasjonen samler inn penger til.

kn fasteaksjon2.jpg

 
 

.