Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Dåp, dåpsskole og avskjed med Sølvi Rasmussen

 
Av Svein Anton Hansen


Gudstjenesten i Bakkebø kirke 6.april ble en flott opplevelse. En gudstjeneste godt tilrettelagt for barn.

Dåpsskolen ble avsluttet med denne gudstjenesten. Barna sang og deltok i andakten hvor Ingun Stokstad Barane fortalte om Peter og om at Jesus vasket disiplene sine føtter. Alle barna i dåpsskolen fikk så sine ben/ sko "vasket". 3 barn ble døpt under gudstjenesten.

dsc_003100014.jpg

Etter gudstjenesten ble kateket Sølvi Myklebust Rasmussen takket av for de 11 årene som kateket i Eigersund. Kirkeverge, menighetsrådsleder i Egersund samt et par andre tok ordet og takket Sølvi for hva hun har gjort for konfirmantene og trosopplæringen blant barn og unge. Sammen med mann og barn flytter hun nå til Selje kommune ved Statlandet. 

sølvi rasmussen med familie.jpg

Se bilder fra gudstjenesten.

 
 

.