Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

God fastetid!

 
Marit Fimland 

Søndag 2.mars er det fastelavnssøndag, og fra og med onsdag 5.mars markerer kirker verden over fastetiden, de førti dagene fra askeonsdag til og med påskeaften, minus søndagene, som ikke er fastedager. 
 

Se flere retreat-bilder

Fastepraksis er forskjellig fra kirkesamfunn til kirkesamfunn. Store norske leksikon (snl.no) definerer faste på følgende vis: «Delvis eller fullstendig avholdenhet fra mat i et bestemt tidsrom; utbredt fenomen i religiøs sammenheng. Faste kan skje ut fra ulike motiver; som forberedelse til en viktig begivenhet, som bots- eller renselseshandling eller som middel til å nå en spesiell sjelstilstand». Mange protestanter vil nok rynke på nesen til deler av dette, og heller forbinde fastetid med selvransakelse, bot og salmer i moll som en forberedelse til påskehøytiden.  Matforskrifter og gjerningskristendom, forsvant ikke det ut av protestantisk kristendom med reformasjonen, med Luther?

 stillhetens sted0001.jpg
Mange oppsøker ro og stillhet i fasten
 

Ulike fastetradisjoner
Faste ble opprinnelig sett på som et middel til å rense sjelen og som en måte å påkalle Guds bønnhørelse, sier oppslagsverket på nettet. Andre religioner har også faste. Den skjer på ulike måter, men vanligvis avstår en fra mat og eventuelt drikke fra soloppgang til solnedgang. I kristen sammenheng er faste en sentral del av kirkeåret, spesielt innen katolisisme og ortodokse kirkesamfunn. I katolsk tradisjon avstår mange fra å spise kjøtt i fastetiden, og karnevalsfeiringen i katolske land (i den siste uken før den store fasten) kommer nettopp av begrepet «carne val» - eller «farvel til kjøttet». I ortodoks sammenheng er matforskriftene i fasten enda strengere. I protestantisk sammenheng, derimot, er det få som snakker om å avstå fra noe som helst, og faste som religiøs plikt blir jevnt over avvist. Likevel går vi (også i protestantiske kirker) snart inn i den perioden i kirkeåret som heter fastetiden før påske, som innledes med askeonsdag (etter fastelavnssøndag, blåmandag og feitetirsdag som kommer før fasten). Hvorfor?
 
 

Noe annet enn fitness eller selvsentrert askese
I moderne tid ser det faktisk ut til at faste (i betydningen av å avstå fra mat, eller å følge en spesiell type diett) er blitt en trend. Et kjapt søk etter «faste» eller «fastetid» på Google fører til tusenvis av treff. På Fitnessbloggen dreier det seg om periodisk faste for å rense kroppen, gå ned i vekt og komme i form. Dette er imidlertid noe annet enn kristen faste. Biskop Atle Sommerfeldt, for eksempel, er kritisk til alt som skaper selvsentrerthet, også når det i til og med i utgangspunktet er «fromt»: «Kristen faste er ikke selvsentrert askese, men fellesskapsbyggende handling for mennesker som lever i nød, undertrykkelse og fattigdom», sier han i et intervju på kirken.no. Det er en sentral tanke i hele kristenheten som stammer fra versene om den rette faste i Jesaja 58. Det finnes ulike måter å markere fastetiden på. Noen velger å avstå fra enkelte typer mat eller fra «hverdagsluksus» for å gi pengene de ellers ville ha brukt til de som trenger dem mer. Noen innleder en «mediafaste» og oppsøker ro og stillhet for å søke Gud, og «logger av» for å «logge på» noe helt annet i fastetiden. Mange – også her lokalt – gir både tid og penger til for eksempel Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. (Mer stoff om den kommer her på Kirkeliv-sidene når den nærmer seg!)
 

bølgelengde_ 20001.jpg
Mange oppsøker ro og stillhet i fasten... for å komme inn på den bølgelengden der man kan fornemme Guds stemme.
 

Å si nei for å si ja
Det dreier seg om forenkling og konsentrasjon, og om å «øve meg i å si ja til noe, og dermed å si nei til noe annet som er mindre viktig», som prest, forsker og forfatter Sunniva Gylver sier i en kort video på nettsiden Mitt fasteforsett:

«Faste er å holde fast i noe, og derfor la noe annet gå. Det er så utrolig mange ting som vi vil ha, oppleve, gjøre, få tak i og prestere. Fastetiden handler om å ha fokus, om å konsentrere meg, om å elske Gud og mine medmennesker som meg selv, og øve meg i å fremme rettferdighet. Faste handler om selvdisiplin, takknemlighet, og å ha en vilje til å dele – enten vi da lar være å se på nettet eller tv, eller spise godteri, eller drikke kaffe eller alkohol, eller shoppe, eller hva vi nå driver med som tar mye plass, oppmerksomhet og penger – så får vi tid, krefter, penger og oppmerksomhet som vi kan gi til noe annet, som kan handle om å gjøre verden til et bedre sted for flere.»

Dette er kloke ord – som er aktuelle som aldri før i den verden vi lever i. Ha en god, meningsfylt fastetid!  

Kilder: Store norske leksikon, www.snl.no, Den norske kirkes nettsider, kirken.no, Mitt fasteforsett, mittfasteforsett.no

 

Hvordan kan vi faste? Tips fra kirkeaktuelt.no:

  • Kirkens Nødhjelp har en fasteaksjon hvert år som fokuserer på hvordan vi kan bidra økonomisk til å forbedre andres levekår. Vi kan ha en fastebøsse i hjemmet som vi kan gi penger i. Gjør det konkret for barna, vis hva pengene er verdt.
  • Du kan oppsøke ro og stillhet. Faste kan for eksempel bety å skru av radioen, TV, Internett, musikk, – det som blir bakgrunnsstøy, for å komme inn på den bølgelengden der du fornemmer Guds stemme. Og kanskje oppdager du at det ut av stillheten fødes ord som gir liv. Du inviteres til å leve for Guds ansikt i bønn!
  • Gi fasten ditt eget innhold! Sett deg et fasteforsett som sparer miljøet, helsen og lommeboka. Du kan gi noe av overskuddet til Kirkens Nødhjelps arbeid for en rettferdig verden. Her er noen eksempler:
  • Shopping-stopp
  • Avhold fra alkohol
  • Godtefri
  • Mindre bruk av bil

Les mer på nettsiden mittfasteforsett.no 

 

aksjonslogo.jpg

 
 

.