Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Noe å gi?

 
Av Arne Espeland

Vi lever i «verdens rikest land» og har på mange måter alt. Har det gjort oss mer tilfredse eller er vi blitt mer opptatt av å samle til oss selv og følge med på hva vi har rett på? 


Går det an å snu det hele på hodet? Kanskje det ligger noen frigjørende sannheter gjemt et eller annet sted som mange av oss har mistet i vår tid?

Som kirke lærer vi at vi får motta nåden gratis, at vi kan komme med det vi strever med og byrdene vi bærer på, og få hvile. Men det stopper ikke der i Bibelen. I teksten står det at skal ta hans åk på oss, at vi har et liv å leve i tjeneste sammen med andre. I Matteus 11,28–30 står det:
Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.
Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finn hvile for deres sjel. For mitt åk er godt og min byrde er lett.

givertjeneste.jpg

”Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.” 2.Kor.9,7. FOTO: Svein Anton Hansen 


Eller som Martin prest sa det på en gudstjeneste nylig: «Det nye livet kan bare leves ut i fellesskap med Gud og hverandre.»

Troen leves ut i fellesskap med andre, og den enkelte av oss kan bidra på forskjellige måter, for eksempel:  
 

  • Se andre og bli sett som de vi er
  • Bønnetjeneste
  • Praktisk tjeneste
  • Givertjeneste

Vi er kalt til å være gode forvaltere og hver enkelt må gå en trosvei og finne plassen. Den enkelte av oss har stor betydning!

Vi lever i en materialistisk tid der mye vil ha mer. Som mennesker trenger vi faste rammer og trenger å gjøre handlinger som påvirker våre holdninger. Det er blant annet en god vane å bli fast giver av stort eller lite. Det øver oss også opp til å se utover oss selv. Verdt å vurdere. Det er mye glede i å bidra på forskjellig måte. Kanskje du skulle bli fast giver?

Konkret er det to store prosjekter som det trengs faste givere til:
1) Helleland menighet, nytt forsamlingshus med fast givertjeneste som en forutsetning for å sette i gang arbeidet.
2) Eigerøy menighet som etter 20 års drift har behov for oppussing av kirkestua, kjøkken og toaletter.

Ta skrittet, bli fast giver! Ta kontakt med kirkekontoret eller menighetsrådet for nærmere informasjon om hvordan det gjøres i praksis.

Vi kan bare høre hva Jesus selv sa i Lukas 6,38: Gi, så skal dere få: Et godt mål, sammenristet, stappet og breddfullt, skal dere få i fanget. 

 
 

.