Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

15-18 åringer – se her!

 
 

Tekst: Svein Anton Hansen
 

Hvem er Gud? Hvorfor døde Jesus? Hvordan lese Bibelen? Dette er noen av spørsmålene ungdomsAlpha-kurset vil gi deg svar på.
 

I løpet av et konfirmantår lærer 14-åringene en god del om den kristne troen. Etter konfirmantåret har ikke kirken noe eget opplegg å tilby ungdommene. Men nå skjer det positive ting! Sammen med Misjonshuset og Bedehuset satser Egersund menighet på å gi en praktisk introduksjon i den kristne tro for ungdom i alderen 15-18 år. 
 

Kateket Ingun Stokstad Barane – hvorfor satser Egersund menighet på dette kurset?

- Menigheten har lenge snakket om å lage til et kurs i den kristne tro for de som er ferdig med konfirmasjonen. Så sist høst samtalte vi med ledere i Misjonshuset og Bedehuset. Menigheten synes det er kjekt at ikke bare vi står bak dette tiltaket, men at vi er tre grupper.
 

Hva vil ungdommene oppleve en vanlig kurskveld?

- Vi holder på 1 time. Og i løpet av den tiden blir det en kort tale, samtale i smågrupper, lek, musikk og sang. Litt å spise og drikke blir det også.

I tillegg til Ingun vil Kåre Mjølhus, Vegard Mong og Frode Klippen stå for undervisningen. De som blir med får et eget kurshefte. I løpet av 10 torsdagskvelder vil de gå gjennom de mest sentrale tema i den kristne tro.

ungdomsalpha web.jpg

SPENTE LEDERE: Vegard Mong og Ingun Stokstad Barane viser fram kursheftet som skal brukes på UngdomsAlpha. FOTO: Lars Bjelkarøy

 

Middag og weekend

- Men allerede torsdag 30.januar vil det bli holdt en egen middag i Bedehuset for de som har lyst å vite mer om kurset. Her vil vi informere mer om hva UngdomsAlpha er. Kvelden med middag er uforpliktende. Men den som har lyst å være med på middagen må melde seg på selve middagen. Slik at vi ikke lager for lite mat...

Ingun kan også fortelle at i april vil det bli en kortweekend (fredag-lørdag) enten i byen eller i nærområdet. – Her vil vi gå enda dypere inn i et bibelsk tema.
 

Internasjonal bevegelse

Alpha er et innføringskurs i den kristen tro. Kurset kommer fra en menighet i London.

– Selv har jeg vært med på noen alphakurs fra den tiden jeg studerte på Misjonshøyskolen i Stavanger. Men selve ungdomsAlpha er nytt for meg. Så dette blir spennede!

Sammen med noen andre ledere drar Ingun på en nasjonal Alpha-konferanse i januar. – Her håper vi å få inspirasjon, ”input” og hjelp til å komme i gang.
 

15-18 år – Trosopplæring

Egersund menighet er en ”trosopplæringsmenighet”. Det vil si at menigheten får penger for å drive trosopplæring for barn og ungdommer, opp til 18 år.

- Dette kurset knytter vi opp mot Trosopplæringsreformen. Et viktig tiltak for aldersgruppen 15-18 år. Vi ser at ungdom samler seg på tvers av kirker og organisasjoner når de blir eldre. Vi håper å gi dem en hjelp til å leve som kristne.

I disse dager sender vi ut brev i posten til de som ble konfirmert i 2012. Men kurset er også åpne for de som er både eldre og yngre.
 

Vegard – en ungdom fra Bedehuset

Vegard Mong har i hele sin oppvekst gått på Bedehuset. Nå ser han fram til at ungdommene der skal få enda mer innføring i den kristne troen. 

- Grunnen til at jeg hadde lyst til å være med og engasjere meg i ungdomsAlpha, er at det virket spennende og utfordrene og at jeg ønsker at ungdommen i Egersund skal få se og høre at Gud har en plan med livene deres.

Vegard skal være med som en av lederne for kurset. 27-åringen som arbeider som tømrer bor på Klepp, men vender gjerne tilbake til Egersund for å hjelpe til med kristent ungdomsarbeid. Han leder Egersund Ungdomssamling som samles annenhver fredag i Bedehuset. 

- Jeg tror ungdomsAlpha vil være bra for de ungdommene som kommer! Det vil bli sosialt og kjekt, og så kan en få vite litt mer om hvem Gud er fra et kristent perspektiv. Og jeg håper flest mulig ønsker og tørr å være med på kurset. Jeg har snakket med noen ungdommer om de vil være med. Jeg tror alle temaene vi har valgt å ta opp er viktige å få mer undervisning i. Så bare møt opp og kom og gjør deg opp en mening selv!
 

Meld deg på

ved å ringe kirkekontoret på 5146 3330 eller sende mail til kirkekontoret@ekf.no

 

 
 

.