Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Ingun Stokstad Barane - presteviglset

 
Lørdag 21.desember ble kateket Ingun Stokstad Barane vigslet til prest i Den Norske Kirke. Sammen med Anders Mikalsen ble hun vigslet av Stavanger biskop. Fra Egersund deltok prost Mjølhus og flere fra menighetsrådet. I Menighetsbladet 31.januar vil vi komme tilbake med nærmere presentasjon av den nye soknepresten som tiltrer som sokneprest 1.februar. 

Se bilder fra prestevigslingen til Ingun Stokstad Barane i Stavanger domkirke lørdag 21.desember.

Foto: Karen Johanne Hansen og Ivar Barane

dsc_001100012.jpg  ordinasjon 1600011.jpg

 
 

.