Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Takk Gethin!

 
 Av Svein Anton Hansen, foto: Marit Fimland

 

Når kirkeklokken ringer ut gudstjenesten nyttårsaften-13, ringer klokkene også for Gethin Davies-Jones. Ved årsskiftet slutter han som kantor i Egersund.  

 

Du har nå vært kantor i Egersund menighet i litt over 2 år. Hva vil du spesielt huske fra tiden i Egersund?  

- Jeg vil aldri glemme den varme mottakelsen, som jeg og familien min fikk, da vi kom hit fra Wales. Det var skikkelig fint, og vi har knyttet mange vennskap her. Ellers vil jeg huske det gode samarbeidet med prestene og det øvrige kirkepersonalet og også de forskjellige solistene jeg har jobbet med i min tid her. 

gethin - takk.jpg 

Du har vokst opp i Wales og har arbeidet som kantor/ organist i både Norge og Danmark. Hva har norsk gudstjenesteliv å lære fra Wales og Danmark?  

- Den største forskjellen er nok at gudstjenesten i Danmark er preget av den tyske tradisjonen, som baserer seg mest på klassisk musikk og høytidelighet. Wales er preget av den anglikanske tradisjon, som også er mer tradisjonell enn den norske. Her blir gudstjenesten nesten katolskpreget. Den norske kirketradisjonen er mere moderne, men det er der ikke noe galt i. Men i både Danmark og Storbritannia er det jo tradisjon for kirkekor, som medvirker under alle gudstjenester. Der er også kirkesangere på alle begravelser og bryllup, som forsangere på salmene og uten mikrofon. 

 

Fra 2014 blir du kantor i Varden menighet i Stavanger. Hva gjorde at du søkte stilling i Stavanger?   

- Min kone har lenge talt om å komme nærmere familien hennes i Stavanger. Når vi har familie i tre forskjellige land kjenner vi på, især etter å ha fått barn, at det er viktig for oss å være nær den delen av familien som tross alt bor i Rogaland. Faglig sett er det også fristende for oss å komme til Stavanger, både for min kone som er arkeolog og for meg som kantor. Kantorsamfunnet i Stavanger er veldig aktivt med konserter, og jeg gleder meg til å lære flere organister å kjenne. 

 

Hva vil du oppfordre Egersund menighet til å arbeide med for å utvikle gudstjenestene og menighetslivet?  

- Menigheten må bli fortrolig med liturgien, og det burde derfor være – så vidt mulig – den samme hver søndag. Dette innebærer at folk kommer regelmessig i kirken. Som nevnt ovenfor er det en utbredt sangkultur i andre land, som folk kunne ha fordel av å la seg inspirere av her. Man kunne gjennom dette blitt mer aktiv i deltakelse av sang i kirken – både i gudstjenester og som medvirkende i kirkekor.


 
 

.