Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Julefeiring – åpent for helt alminnelige folk

 

Av Svein Anton Hansen
 

De 9 siste årene har Brynjar og Britt Wetteland hatt hovedansvaret for julefeiringen i Sjømenns Leseværelse. – Denne felles julefeiringen betyr mye for mange som er alene i julen.
 

- I annonsen i Dalane Tidende har vi alle år invitert ”de som er alene eller av andre grunner ønsker å feire jul sammen.” Første året kom hele 35 personer. Og vi besluttet med en gang også å invitere til Åpent Hus på nyttårsaften. Slik har det blitt de siste årene. 

Brynjar er primus motor for Åpent Hus i Leseværelset. Hver fredag åpner han og andre initiativtakere dørene til sosialt samvær i huset i Strandgaten.

- I alle år har det vært en fast kjerne som har kommet igjen, samt noen nye ansikter også. I år ble det dessverre ingen felles julefeiring, blant annet på grunn av arbeidssituasjonen min.

 

Mange, meg selv inkludert, tenker fort at dette tilbudet gjerne er rettet mot folk med rus- eller andre problemer. Hvem er det som kommer på julefeiringen i Leseværelset?

- Vi får en del positive henvendelser fra folk som takker oss for det vi gjør for de som av ulike grunner sliter i julen. Men det er nok en ufortjent ros. Det er helt alminnelige folk som kommer, ikke først og fremst de med rusproblemer. Heller folk som er alene i julen og som ikke har det store sosiale nettverket. Folk som deg og meg – helt vanlige folk. 

Brynjar forteller at flere fra andre land og kulturer deltar på julefeiringen. – Folk fra blant annet Filippinene, Kahzakstan, Litauen og Nigeria har feiret jul med oss de siste årene.

wetteland.jpg

BRYNJAR og BRITT WETTELAND: åpner dørene til felles jule- og nyttårsfeiring i Sjømenns Leseværelse.  
FOTO: Erling Svendsen i Dalane Tidende
 

Hvordan legger dere opp julefeiringen?

- Vi inviterer til en tradisjonell norsk julekveld, med middag, kaffe/kaker, opplesing av Juleevangeliet, julesanger og presanger. Alle får en presang hver. Vi legger opp til den julefeiringen vi selv husker, en tradisjonell julefeiring folk kjenner til. 

Apropos ”julegaver”, så forteller Brynjar at noen forretninger og privatpersoner gir gaver, frukt, brus m.m. til arrangementet. – Eigersund kommune har også støttet oss med et beløp. Dermed har vi sluppet å bruke tid på å skaffe penger til festen som skal være gratis for de som kommer.

 

Hva gir deg inspirasjon til å holde på år etter år?

Brynjar tenker litt før han svarer. Han ønsker ikke å bruke de store og pompøse ordene. – Men for kona og meg og de andre i ledelsen så handler det om gleden over å se at andre setter pris på dette tiltaket. Og som en kristen opplever jeg at det gir både glede og velsignelse. Arrangementet oppleves på ingen måte som en byrde. Dette er noe jeg gleder meg til å gjøre.

Brynjar er rask med å understreke at det faller vesentlig mer arbeid på kona enn på ham selv. – Hun har ansvaret for maten! Jeg tar meg kun av logistikken, at varene og gjenstandene kommer fram. 

 

Hver fredag

arrangerer Brynjar og de andre Åpent Hus. Et kristent lavterskeltilbud som har holdt til i Leseværelset de 10 siste årene. – Når vi har Åpent Hus så har vi alltid mat, sang og andakt. En uformell samling hvor vi også gir rom for frie vitnesbyrd. Vi er ingen menighet, og ønsker ikke å ta folk fra andre kristne sammenhenger. Men tenk, vi har opplevd at folk har blitt kristne på disse samlingene, avslutter Brynjar med et smil. 

Etter å ha snakket med lederne i Chin-menigheten (Menighetsbladet 20.desember) og Brynjar nå, ser jeg styrken i det å prioritere fellesskapet. Den tradisjonelle ”familiefeiringen” i julen betyr mye for veldig mange av oss. Nærmest umistelig. Og samtidig finnes en kraft og glede i å komme sammen, feire jul og Jesus i fellesskapet og bety noe for andre mennesker.

God jul og godt nytt år til våre familier og våre fellesskap!


 

.