Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Menigheten trenger deg!

 
Av Marit Fimland
 

Det er allment kjent at alle menigheter i Den norske kirke har ansatte – som f.eks. prester, kateketer, diakoner, kantorer / organister, trosopplærere eller en daglig leder. Samtidig skjer mye av arbeidet i kirken på frivillig og ulønnet basis. Hva hadde egentlig menigheten vært uten de frivillige og uten en viss porsjon dugnadsånd?  
 

Å være menighet

Egentlig dreier det seg om hva det betyr å være menighet, og om hvem som «eier» menigheten og kirken. Som Bjørn Nygaard har sagt det: «Det handler om å bygge menighet. (. . .)  Det handler om å være menighet. (. . .) Vårt håp er med utgangspunkt i dåpen å kunne formidle glede og stolthet over å tilhøre Guds familie og ved å ha et hjem i kirken på jorden. Vårt håp er at menigheten skal være et sted der den enkeltes evner og gaver skal verdsettes, utvikles og i et helt liv settes inn i arbeidet for Guds rike. Vår visjon er en levende og åpen menighet, – midt i verden.» 

Det er din kirke

Et annet spørsmål er om hvem som «eier» kirken. Er det presten, de ansatte, eller er det alle menighetsmedlemmer? Til deg som leser dette: Det er din kirke. Som en vis ansatt i Kråkerøy kirke har sagt det: «Både barn og voksne skal få være med å prege hvordan kirken deres er. Én måte å gjøre det på er å stille som frivillig medarbeider.» Når vi så tør å stille spørsmålet om hva slags kirke vi ønsker oss, melder det seg straks et annet: Hva kan du og jeg (gammel eller ung) bidra med? 

frivillige.jpg


Bilskyss, kakebakst eller besøkstjeneste?

Vi har allerede mange flotte frivillige medarbeidere i kirkene i Eigersund, samtidig som det alltid er rom for flere. Mange mennesker sitter i ulike slags råd og komiteer, og for å få en menighet til å fungere godt, trenges det mennesker som kan utføre en hel rekke oppgaver av mange ulike slag: Noen liker å bidra med praktisk arbeid, som kirkeskyss eller kakebakst. Det trengs unge, frivillige kaféverter på Fredagskafeen for unge voksne over 18 år, og andre ganger trengs det kanskje praktisk hjelp med kirkevask på dugnad. Andre igjen opplever at de kan bidra i arbeid med barn eller unge, eller i møte med innvandrere, i kulturarbeid eller med sang og musikk. Noen syns det er greit å lede, mens andre vil jobbe mer i bakgrunnen. Noen kan bidra ofte og til faste tider, mens andre igjen har mulighet en gang i mellom. Uansett er det rom for alle.

Konfirmantene våre har i det siste begynt å bidra i større grad under gudstjenestene i Egersund kirke – for eksempel som kirkeverter og tekstlesere, og de synes mer igjen i gudstjenesten, noe mange gudstjenestedeltakere har uttrykt at de setter pris på. Dette igjen er et tydelig tegn på at jo flere som deltar, jo mer variasjon blir det, og jo mer avspeiler gudstjeneste og menighetslivet hele menigheten, og ikke bare de aller mest aktive fra en viss årgang. 

Sammen i Guds kjærlighet

Egersund menighets motto er: "Sammen i Guds kjærlighet", og menigheten har følgende visjoner:
- Trosopplæring: Kirken ut til barna. Barna inn i kirken.
- Gudstjenesteliv: Smittende gudstjenesteglede.
- Diakoni: Inkluderende kristent fellesskap med bruk for alle.

Da trengs det også mennesker som ønsker å bidra med det de kan. Hva kan du bidra med? Hva er din oppgave? Ta kontakt med kirkekontoret på telefon eller på e-post, eller meld din interesse via skjemaet her


 
 

.