Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Takker av etter 41 år som prest!

 
 
 Svein Anton Hansen
 

20.oktober ble det holdt avskjedsgudstjeneste for sokneprest Georg Reistad i Egersund kirke. I 12 år har han vært prest i Eigersund, først på Helleland og de siste 2 årene i Egersund. Men det var ikke selvsagt at prestesønnen selv skulle bli prest.

Se bilder fra avskjedsgudstjenesten og kirkemiddagen.
 

Hva gjorde at du i sin tid fikk lyst til å studere teologi og bli prest?

- For meg var det en kamp med Herren i 10 år før jeg landet. Jeg trengte den tiden for å blir rolig for prestekallet. Jeg kom ikke forbi kallet.
Det kan virke som om prestekallet nærmest var en ”tvang” for Georg. – Jeg visste hva jeg gikk til siden far min også var prest. Jeg syntes ikke jeg helt passet. I ettertid kan jeg si at jeg ikke har angret valget.
- Det har blitt 41 ½ år til sammen som prest. Som nyutdannet teolog fikk jeg først stilling i Nordberg i Oslo før det ble noen år på Dønna på Helgelandskysten. Den lengste perioden hadde jeg i Hjelmeland på 19 år, før jeg i 2001 kom til Helleland. Så det har blitt ulike typer menigheter, storby, landsbygdprest og så småbyprest til slutt.

georg - helleland.jpg
Helleland menighet takket Georg ved å gi han et vevd åkle laget av Solveig Svalestad. FOTO: Oddny S.Frisk

Lengselen etter Gud!

Når jeg spør Georg hva som har vært viktig for han å formidle som prest, om hva som er sentrum i hans teologi, så dukker ord som ”lengsel”, ”verdifulle”, ”bønn” og ”fellesskap” opp.

- Det har betydd mye for min tjeneste og teologi å tenke på at Gud ser på alle mennesker som like verdifulle, at Han vil ha fellesskap med oss, og at Han skaper bønn i hjertet mitt. Jeg merker ofte denne lengselen etter noe guddommelig i møte med mennesker. Mennesker lengter etter en sann måte å være og leve på. Om jeg kommer i prat med folk på Kafe eller på byen, så forteller noen meg om slike tanker. Så har det vært viktig for meg å tenke at Gud aldri slutter å være glad i oss, uansett hva som skjer. Denne kristne tanken sitter ikke bare i hodet men også i hjertet mitt å formidle - nemlig at Gud er villig å blø for denne kjærligheten.

Når du ser tilbake – hva har vært mest meningsfullt med å være prest og hva har vært vanskeligst?

- For meg har det vært veldig meningsfullt å få møte mennesker i ulike livssituasjoner, å oppleve den gaven at andre mennesker åpner seg. Kanskje enda viktigere opplevelsen av at Gud har bruk for meg. Samtidig har det vært en utfordring den skolen Gud har sendt meg gjennom for å bli en bedre prest. I ettertid kan jeg se at disse opplevelsene har gjort meg bedre i stand til å forstå andre menneskers liv.

Som prest i 41 år har du fulgt utviklingen i Den Norske Kirke. Hva mener du vil være hovedutfordringen for Den Norske Kirke i årene framover?

- Å våge å være kirke! Kommer det raskt fra Georg. Og når jeg ber han utdype hva det vil si ”å våge å være kirke”, så svarer han at det handler om at kirken har omsorg for alle døpte medlemmer. – Gud er vår Far. Og vi blir født på ny i dåpen. Slik sett blir kirken vår mor, der vi blir født. Dermed blir trosopplæringen avgjørende viktig. Foreldrene må få oppleve at vi som kirke bryr oss. Når vi som kirke inviterer til for eksempel dåpsskole, så håper vi at foreldrene kan se verdien i den trosopplæringen vi gir til barna. Jeg gleder meg over at menighetene i Eigersund nå har ansatt en trosopplærer!

Helleland og Egersund

Da Georg kom fra Hjelmeland i 2001, kom han til Helleland. Her var han sokneprest fram til han i 2012 ble sokneprest for Egersund. – Fordelen med en liten menighet som Helleland er muligheten av å vite av den enkeltes behov. Egersund menighet er naturlig nok større. Dermed søker også folk mindre fellesskap for oppbyggelse. Jeg håper at kirken og menigheten klarer å være et bindeledd mellom de ulike grupperingene i menigheten. Målet er at gudstjenesten ikke bare blir noe folk kommer til ved de store begivenhetene, men at gudstjenesten blir en plass en finner næring til og styrke for troen.
 

På tampen av en prestekarriere – om du skal gi et råd til andre prester, hva vil du da si?

- Hmmm… kanskje at ”karriere” ikke er noe bibelsk begrep. Du blir en god prest ved å lese om og studere Jesus og apostlene. Jeg tror ikke Jesus viser oss en karrierevei der vi skal bli ”stjerner”.

georg og ingbjørg.jpg
Georg og Ingbjørg Reistad: Etter gudstjenesten 20.oktober ble det holdt avskjedsmiddag for Georg. FOTO: Marit Fimland
 

Hva har du tenkt å bruke pensjonisttilværelsen til?

- Jeg må vel oppleve den først før jeg finner veien. Hva som venter rundt neste sving vet jeg ikke. Men jeg får be pilegrimsbønnen til hellige Birgitta: ”Herre, vis meg din vei, og gjør meg villig til å gå den!”

Om ikke avtalene er booket og planene helt klare, så tenker Georg å bruke tiden både til samtaler og det å være bestefar.

- Jeg har fått meg et hjemmekontor i det nye huset i Årstaddalen. Her kan jeg ta imot folk til samtaler, være en medvandrer. Ellers ser jeg fram til å pleie kontakten mer med de 5 barna og de 5 barnebarna. I tillegg drar nok Ingbjørg (kona) og jeg oftere til feriehuset på Hidra ved Flekkefjord.

Avslutningsvis ønsker Georg å få med at han nok kommer til å savne fellesskapet i staben ved kirkekontoret. – Jeg kjenner at det ”river litt” å miste det fellesskapet. Staben har betydd mye og jeg har mange gode minner fra de 12 årene på kirkekontoret. Ellers er jeg svært takknemlig til menigheten for det store frammøtet på avskjedsgudstjenesten. Den ble et ekstra fint minne. Videre satte jeg stor pris på kirkemiddagen med mange hilsener og synlige uttrykk for takk fra menighetsråd, fellesråd, tilsatte og prestekollegiet.

 
 

.