Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

At konfirmantene blir kjent med Gud, kirka og seg selv

 
 Av Svein Anton Hansen

 

I høst vil Egersund-konfirmantene bli kjent med en ny kateket – Ingun Stokstad Barane. Hun kom til Egersund denne sommeren og startet 1.august som kateketvikar. Etter 7 år som misjonær i Kamerun og flere år som lærer i Åsnes kommune i Hedmark, flyttet familien til byen mannen Ivar kommer fra. 

- Jeg trengte jo en jobb, og da det ble ledig en undervisningsstilling knyttet til Kirken, så søkte jeg. Ingun som er utdannet teolog fra Misjonshøyskolen i Stavanger sier hun trives med å undervise, spesielt ungdom i den kristne tro. Hun har erfaring fra skolesammenheng i å undervise i religion, tro, etikk og livssyn. – Men når jeg nå kan formidle den kristne tro i kirkelig sammenheng, så kjenner jeg at det inspirerer enda mer. I kirken kan jeg på en mer personlig og direkte måte fortelle om hva en kristen tror på. Her kan jeg gå dypere inn i stoffet og bruke egen tro mer aktivt, enn jeg kan gjøre i den offentlige skolen. Det var noe av grunnen til at jeg søkte stillingen som kateketvikar. 
 

Fransk og østlandsk

Sammen med mannen Ivar og etter hvert fire barna i alderen 9-17 år, var Ingun misjonær for Misjonsselskapet i Kamerun i 7 år. Her underviste hun på en bibelskole. – Kirkeveksten er så stor i Kamerun at kirken må utdanne menighetsledere gjennom 2-årig bibelskole i tillegg til de som presteutdannes! Det var min hovedoppgave å undervise disse framtidige menighetsledere.

Så ble det noen år i Solør helt øst i Hedmark, ikke langt fra Ullensaker hvor Ingun er vokst opp. - Jeg var lærer ved den videregående skolen i Solør, mens Ivar var lærer ved Bjerkely Folkehøyskole. Ivar overtok Fotohuset da vi flyttet til Egersund.

 kirkekaffe med kake.jpg
Ingun Barane (høyre) og trosopplærer Hedvig Karlsen ønskes velkommen med marispankake i Egersund kirke sist søndag. FOTO: Jørgen Tore Omdal 


Hvem og hva liker du best å arbeide med og blant?

- Jeg har nok mest erfaring med eldre ungdommer, unge voksne. Men samtidig trives jeg egentlig med alle aldersgrupper. Når ungdommer begynner å reflektere selv over egen identitet, når vi kan få de gode samtalene – da er det spennende! Her har kirken en mulighet, å gjøre unge mennesker bevisste på sin kristne identitet. Å vite hvem man tror på! Å vite hva det betyr å være en kristen, å vite hva det betyr for meg! 

Ingun kan også fortelle at kirken arbeider med et trosopplæringsprosjekt rettet mot de som er ferdig med konfirmasjonen. – Vi har ikke alt på plass ennå, men trosopplærer Hedvig og jeg satser på et samarbeid med Misjonshuset om trosopplæring overfor ungdommer.
 

Konfirmantarbeidet blir sentralt for deg – hva ønsker du å bidra med?

- For meg er det viktig at konfirmantene blir kjent med Gud, kirka og seg selv. Gjennom undervisning, opplevelser, samtaler og ulike aktiviteter tror jeg de skal oppleve nettopp det. Så er det også viktig at den enkelte konfirmant opplever å bli sett og vite seg elsket av Gud. Å bli verdsatt for den en er, å få mulighet til å stille de spørsmål en ønsker.
 

Og hva kan konfirmantene glede seg til kommende skoleår?

- Årets konfirmanter kan velge mellom 6 ulike grupper. Sportsgruppe, friluftsgruppe, kreativ gruppe med form og farge, kreativ gruppe med lyd, lys, blogg og foto, sangkorgruppe knyttet til Vår ungdomskor, og tradisjonell gruppe med blant annet filmvisning.

I tillegg blir det som før Lysmesse, Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon, leir, gudstjenester og andre fellesaktiviteter.

 ingun barane con dios.jpg
Ingun Stokstad Barane – kateketvikar i Egersund. Her med boken konfirmantene skal bruke.
FOTO: Svein A.Hansen
 

”Med Gud”

Con Dios som er spansk og betyr ”Med Gud” er tittelen på den boken Egersund-konfirmantene skal bruke. Her tas opp ulike emner i konfirmanttiden på en måte ungdom vil kjenne seg igjen i. Ei bok i ”ukebladstil” med mange bilder, som gjør det spennende å lese.
 

Når jeg spør Ingun hva hun gleder seg mest til ved jobben, så nevner hun fort møtet med konfirmantene. – Jeg gleder meg til å få følge dem et helt skoleår! I tillegg ser jeg fram til å få mer oversikt over menigheten og trosopplæringsarbeidet.

- Dette med jule-, påske- og pinsevandringer for barneskolen er nytt for meg. Men jeg hører fra andre at det skal være veldig kjekt. Så til jul får jeg nok møte mange 1.klassinger til julevandringer i kirkene.
 

Å bli formet i og av troen

Hun tenker seg litt om før ordene kommer. Men når de kommer er de vel gjennomtenkte – ordene som beskriver hvem Jesus er for Ingun og hva som har vært med å forme troen hennes.

- Jeg er vokst opp i et kristent hjem. Fra min egen konfirmanttid ble jeg med i et aktivt kristent ungdomsmiljø. Jeg fikk oppgaver, samtidig som jeg også fikk lov til bare å være der og ta imot. Både disippeltreningsskole gjennom Ungdom i Oppdrag og Misjonshøyskolen i Stavanger har vært med å forme min teologi og meg som menneske. Jesus – en venn å snakke med om alt. Han er der, er med i alle livets svingninger. Jesus – en stødig og trygg havn i livet. Jeg kan vite at jeg aldri er alene.

 
 

.