Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Konfirmantoppstart i Egersund menighet

 
 

Vi er nå godt i gang med registreringen av konfirmanter. På første konfirmantsamling samles alle konfirmantene som har meldt seg på byens undervisning i Egersund kirke onsdag 21.august kl. 18.00. Programmet for denne første konfirmantsamlingen er introduksjon av lederne, presentasjon av opplegget og litt aktiviteter for å bli kjent med hverandre.

Årets konfirmanter kan velge mellom seks forskjellige gruppetilbud. Sportsgruppe, friluftslivgruppe, kreativ gruppe med form og farge i Bakkebø, kreativ gruppe med lyd, lys, blogg og foto på menighetssenteret, sangkorgruppe som blir kjørt i samarbeid med Vår i Misjonshuset og tradisjonell gruppe på menighetssenteret.

Sportsgruppene blir annenhver mandag, her er det plass til 16 på hver gruppe, 32 totalt. Tidspunktene 16.30-18.00 og 18.00 – 19.30. Friluftslivgruppen (14 stk) blir annenhver mandag fra 16.30 – 18.00, oppmøte Bakkebø. Kreativ gruppe med form og farge (20 stk) i Bakkebø, blir annenhver tirsdag kl 16.30-18.00. Kreativ gruppe med lyd, lys, blogg og foto (20 stk) på menighetssenteret, blir annenhver tirsdag kl. 18.30-20.00, her må du ha en bærbar pc som kan medbringes på undervisningen. Sangkorgruppe (20 stk) blir annenhver onsdag kl. 18.30-21.30 i Misjonshuset. Tradisjonell gruppe blir annenhver tirsdag på menighetssenteret kl. 16.30-18.00 og 18.30-20.00.

Opplegget på de ulike gruppene er først 45 minutter undervisning om dagens tema, deretter 40 minutter aktivitet i interessegruppen. Så avslutter vi med fem minutters oppsummering og avslutning. For sangkorgruppen blir det litt annerledes, de som velger denne gruppen blir medlemmer i koret og forventes å delta på alle øvelsene, ikke bare de ukene hvor det er undervisning først. Ukene med undervisning blir det 45 minutter undervisning først, litt pause også deltar konfirmantene på korøvelsen fra 19.30 – 21.30. Tradisjonell gruppe vil bestå av oppgaver, samtale og en del bruk av film. Friluftsgruppen er avhengig av noe hjelp av foreldre til kjøring. Dette kommer vi mer tilbake til.

Når vi møtes onsdag 21.august ønsker vi at dere har tenkt gjennom hvilken av gruppene dere ønsker å følge. Vi vil ha med et skjema hvor dere setter 1 for førsteprioritet, 2 for andreprioritet og 3 for tredjeprioritet. På skjemaet vil det også være plass til å ønske hvem man vil være på gruppe med. 

Presentasjonsgudstjenesten den 1. september har fått nytt klokkeslett grunnet personalmessige hensyn. Det blir nå presentasjon for Husabø og Lagård 1.september kl. 11.00. Vi minner om at denne er obligatorisk å delta på.

Dere vil få en epost mellom den 21.august og den 1.september med beskjed om hvilken gruppe dere har kommet på. Informasjon om dette blir i tillegg lagt ut på konfirmantbloggen. Der vil også timeplaner for hele året komme. 

Vi gleder oss veldig til å bli bedre kjent med dere og tror året vil bli spennende.

ingun og hedvig.jpg 

Vennlig hilsen
Ingun Stokstad Barane og Hedvig C. Karlsen

 
 

.