Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Ny trosopplærer – med latter og litt sunn galskap

 
 

Av Svein Anton Hansen

Eigersund-menighetene har ansatt ny trosmedarbeider. Hedvig Caroline Karlsen starter 1.juni. Hun ønsker at de som deltar i kirkens trosopplæringsaktiviteter ”skal sitte igjen med en opplevelse av at Guds kjærlighet er ubetinget og uten ende.”

I disse dager flytter den 29-år gamle kateketvikaren fra Kongsberg til Egersund. Tidligere har hun også vært menighetspedagog i Tromsø. Fra Gravdal i Lofoten, med utdanning innen jus og pedagogikk og med interesse for synging og kakebaking, er det en allsidig trosopplærer som ser fram til å bi kjent med ”Okka menigheter”.

Hva visste du om kommunen og byen da du søkte deg hit?

- Jeg visste at dere har Juleby i desember, et vakkert fyr, at byen var kåret til Norges vakreste småby i 2007 og at det er en steinformasjon som kalles Stoplesteinene i nærheten.

Hva gav deg lyst til å søke stilling som trosopplærer i Eigersund?

- Jeg følte at utlysningen var en veldig god beskrivelse av meg, stillingen bar preg av mulighet for medbestemmelse over egne arbeidsoppgaver noe jeg har sansen for. I tillegg var jeg klar for en fast stilling etter to år med vikariater. Menighetsarbeid blir givende på et helt annet nivå når man kan følge tiltak og aktiviteter over lengre tid. På bildende jeg fant på nettet så byen veldig sjarmerende ut og jeg lengtet tilbake til lukten av saltvann i luften.

hedvig caroline karlsen web.jpg 

Som trosopplærer får du ansvar for å utarbeide opplegg som skal gi trosopplæring til barn og unge i alderen 0-18 år. Hvilken aldersgruppe ønsker du selv å prioritere?

- Å si noe om hvilken aldersgruppe jeg ønsker å prioritere før jeg har blitt kjent med menighetene og de tiltakene som finnes, synes jeg er litt vanskelig. Men jeg vil nok si at min styrke ligger på ungdomsalder. Dette er også en aldersgruppe som møter mange utfordringer av ulik art, ut fra egen erfaring vet jeg at trygge voksne kan utgjøre en stor forskjell på hvilke valg man tar.
 

Det er alltid mange forventninger til en barne- og ungdomsarbeider, at hun/ han gjerne skal holde andakter, spille instrumenter, lede møter, være god pedagog, være morsom m.m. Hva er dine sterkeste sider?

- Jeg tror at jeg som trosopplærer kan tilføre et oppriktig engasjement, latter og litt sunn galskap. Ellers er jeg en habil sanger, kakebaker og fløytist. Som pedagog er jeg tilhenger av en rød tråd i opplegget, med stor mulighet for improvisasjon og innspill fra gruppen.

hedvig konfirmasjon kongsberg web.jpg

Hedvig under konfirmasjons-forbønnshandling i Kongsberg.


Hva ønsker du at barn og unge skal sitte igjen med etter å ha deltatt på ulike trosopplærings-aktiviteter?

- Jeg ønsker at barn og unge etter å ha deltatt på trosopplæringsaktiviter skal sitte igjen med en opplevelse av at Guds kjærlighet er ubetinget og uten ende. I det nye testamentet omtales Guds kjærlighet til menneskene kun med det greske ordet ”agape” hvilket betyr guddommelig kjærlighet. Det stilles i dagens samfunn utallige krav til oss mennesker, gamle som unge. Jeg håper at barn og unge under menighetens tak kan føle seg vel, akseptert og ønsket uansett hva de tilfører en gruppe med sitt nærvær. Hvilket forhåpentligvis gjør at de ønsker å komme tilbake igjen og igjen.

Hva betyr den kristne troen for deg personlig?

- For meg er troen grunnlaget for livet mitt. I oppturer og nedturer har jeg min trygge havn hos Gud. Som ung jente ble jeg speider, ved opptaksseremonien avgir man et speiderløfte som lyder; ”I tro på Guds hjelp lover jeg å tjene Gud og mitt land, hjelpe andre og leve etter speiderloven.” Det å love noe i troen på Guds hjelp gir en himmel over livet og en tillit til at jeg ikke er alene uansett hva som skjer. 

 
 

.