Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Å – hvor flotte konfirmantene er!

 
Tekst og foto: Svein Anton Hansen 

Bunader, dresser, stolte foreldre, god stemning og en god dose nestekjærlighet. Festen for egersund-konfirmantene ga noe både for øyne og øre, munn og hjerte.
 

Se bilder fra avslutningsfesten

 

Konfirmantåret går mot slutten. De første konfirmeres nå på søndag. De tre neste helgene holder Egersund menighet 5 konfirmasjonsgudstjenester. 

Nå på onsdag var egersund-konfirmantene samlet til avslutningsfest på Dalane v.g.skole. Konfirmantutvalget og prestene ledet oss gjennom en spennende og variert kveld. Vår Ungdomskor holder som navnet tilsier en moderne og ungdommelig profil på sangene. Mange av årets konfirmanter synger i koret.

 

KONFIRMANTGRUPPER

Alle konfirmantgruppene (Tradisjonell, Friluftsliv, Sport og Forming) hadde ulike innslag under festen. Sportskonfirmantene hadde blant annet øvd inn bevegelser som understreket innholdet i Trosbekjennelsen. De til sammen 108 egersund-konfirmantene har det siste året hatt samlinger med undervisning om den kristne tro samt at de har gjort ulike aktiviteter. Et bilde av friluftskonfirmantene med haglegevær i hendene fra leirdueskytebanen på Øygrei framkalte smil i forsamlingen på ca 500 mennesker.

1 - konfirmanter.jpg

Sportskonfirmantene viser bevegelser til Trosbekjennelsen
 

NESTEKJÆRLIGHET

Utflytta egersunder Vegard Mong snakket om nestekjærlighet, Olav den hellige og Jesus i andakten. – Jeg støtter ikke måten Olav kristnet landet på, men han innførte i alle fall nye lover som var fylt av nestekjærlighet! I Romerne 13,9 leser vi: ”For disse budene: Du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, eller hvilket bud det så er, sammenfattes i dette: Du skal elske din neste som deg selv.” – Da kristendommen kom til Norge kom menneskeverdet og nestekjærligheten! For oss i dag handler det blant annet om å bry seg og gjerne være med de som ikke er så populære.

 

BUNADER OG FINDRESSER, KORS OG SJOKOLADEKAKE

Avslutningsvis kom alle konfirmantgruppene fram og hver konfirmant fikk hvert sitt ”gripekors” som gave fra menigheten. Og stolte foreldre, slekt og venner fant fram sine fotoapparat. Sjelden har blitsene blinket så mye i Aulaen. Etter nærmere 1 ½ time ble kvelden avsluttet med at alle fikk et stykke av den kjempelange sjokoladekaken.

sjokoladekake.jpg


 
 

.