Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Livsmot i hverdagen

 
 

Av Arne Espeland

Velkommen til møteplass for tro og undring i Eigerøy Arbeidskirke torsdag 18.april.

Som en forløper til lørdagskveld 20.april, kommer Dag Skottene og holder et foredrag om Livsmot i hverdagen. Foredraget er også holdt for firmaer og på arbeidsplasser. Han vil blant annet snakke om:

  • Hva er det som gir oss mot på livet når vi er barn?
  • Oppbygging og nedbryting av selvfølelsen. Hvordan komme ut av vonde sirkler?
  • Optimisme/pessimisme…..realisme: vi er sterke og svake. Om å våge sårbarhet.
  • Konflikter og ulik virkelighetsoppfatning. God kommunikasjon.
  • Om å se andre mennesker. Å bli verdsatt.
  • Mestring. Ulike mestringsnivåer.

Det blir enkelt kveldsmat og tid til samtale om tema.


 
 

.