Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

En helt uvanlig vanlig gudstjeneste

 
 

Av Marit Fimland
 

Se bilder fra gudstjenesten.


Gammel liturgi – ny «innpakning»

For det første var det Palmesøndag, og dessuten ble nye liturgiske ledd brukt for første gang i Egersund kirke – skjønt nye og nye… Innholdet er velkjent for de fleste, men noen av melodiene var nye for absolutt alle. Da må det øves! Kantor og en liten forsangergruppe øvde litt sammen med menigheten før gudstjenesten startet: Kyrie Eleison, Herre miskunne deg – og Gloria: Ære være Gud i det høyeste. 

God blanding
Denne søndagen var det i underkant av hundre mennesker samlet i kirka; en god blanding av dåps – og småbarnsfamilier, godt voksne, eldre og konfirmanter. To familier møtte i finstasen, og to små jenter, Milla og Live, ble ønsket velkommen inn i menigheten gjennom dåpen. Det ble høytidsstemning! Etterpå var prest Georg Reistad og klokker Arild Thorsen forsangere, og hele menigheten fikk være med på sang med bevegelser: «Om jeg er liten eller stor…» 

georg med barna.jpg

Georg Reistad og barna.

Noe for alle
Denne søndagen var teksten fra Johannesevangeliet kapittel 12, og prest Georg fortalte om festmåltidet hjemme hos Lasarus der de lå til bords (!) på puter og spiste, slik de gjorde på den tiden. Her var det noe for både voksne og for barna: Han fortalte om Maria som salvet Jesus sine føtter med en dyr, velduftende salve så hele huset ble fylt av godlukt, og forklarte at ordet Messias på hebraisk betyr det samme som Kristus på gresk: «den salvede». Vi fikk høre om bakgrunnen for denne dagen, Palmesøndag, og om inntoget i Jerusalem, der Jesus red inn i byen, og om folkemengden som la palmegreiner på veien foran ham. Prest Georg inkluderte og involverte barna på en fin måte i gudstjenesten, blant annet for å vise hvordan vi kan møte Jesus i dag – gjennom bibel, bønn, brødsbrytelsen (nattverden) og i kirka sammen med andre mennesker. Vi sang flere sanger og salmer sammen – blant annet gladsalmen framfor noen: «Deg være ære, Herre over dødens makt»… 

En invitasjon – og en utfordring
Ellers besto gudstjenesten av bønn, lystenning, og vi fikk gi en gave til Kirkens Nødhjelp. Da gudstjenesten nærmet seg slutten, sov ett av dåpsbarna godt og inderlig på mors arm akkurat da, mens kantor Gethin delte en flott kulturopplevelse ved å spille Fuge fra Mendelssohns sjette orgelsonate. Presten ønsket velkommen tilbake til kirka «de dagene det passer», og så var det kirkekaffe med drøs og uformell prat før vi gikk ut i påskesola... Kanskje flere enn meg tenkte at det ville være flott om enda flere kan ta turen til kirka på «helt vanlige» søndager og se hva som skjer, delta og bli kjent med nytt og gammelt? Det er fremdeles god tid til søndagsturen etterpå!

dåp.jpg

Georg Reistad døper et av barna.

 
 

.