Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Vi vil misjon!

 
Misjon er ikke en av mange kristelige aktiviteter vi kan drive med. Vi kan ikke være kirke og kristne uten at misjon fyller hjertene og livene våre. De tre eigersund-menighetene støtter flere typer misjonsarbeid. Evangelisering, menighetsbygging, støtte til gatebarn, skoledrift og sykehusbygging.

Egersund Menighet

har en 4 års misjonsavtale med NMS (Misjonsselskapet) hvor vi gir økonomisk støtte til prosjekt Budskap Europa som handler om evangelisering og menighetsbygging i Carlisle, Tallinn, Paris og London. 

I Barrow i Bispedømmet Carlisle er det få kristne ungdommer. Disse ungdommene er ganske alene som troende i de ungdomsmiljøene som de hører til. I Barrow har de fleste ungdommene ingen anelse om hva det betyr å være kristen. Ingvild og Roar Evjedal er NMS sine misjonærer i Carlisle og har jobbet med disse ungdommene siden 2009. Gjennom bibelundervisning i cellegrupper har ungdommen fått styrket troen sin og blitt mer frimodige til å dele troen med andre. 

I menigheten EELK Maarja Magdalena i Mustamae i Tallinn er det et aktivt barne- og ungdomsarbeid. Det har kommet nye barn til søndagsskolen og det er startet opp et nytt gospelkor for ungdommer. Gospelkoret har blitt en stor suksess. Både i gospelkoret og søndagsskolen er det de fleste deltakerne kirkefremmede. Flere av barna og ungdommene kommer fra meget vanskelige familieforhold. Menigheten har gudstjenester hver søndag i et kjellerlokale. Under familiegudstjenestene har flere nye foreldre deltatt sammen med barna. Noen av dem har aldri vært i kirken før de kom til menigheten i Mustamae. I desember var det barnedåp hvor det ble døpt fem barn. Noen av foreldrene og de fleste av barna og ungdommene så en dåpshandling for første gang i livet. 

En viktig del av misjonsavtalen er at vi i Egersund Menighet ber for en positiv utvikling i barne og ungdomsarbeidet i Barrow og Mustamae.

Av Roger Rasmussen

barn, jul.jpg

Barneopptrinn: Fra menigheten i Mustamae i Tallinn i Estland. FOTO: menigheten Mustame. 

Eigerøy menighet

har i mange år vært vennskapsmenighet med menigheten Kristus Frigjøreren i Boa Vista som ligger i byen Joinville i Brasil. Nåværende biskop Erling Pettersen arbeidet som misjonær i denne menigheten og fortalte oss sterke historier fra arbeidet. Denne menigheten er opptatt av diakoni og har mange frivillige medarbeidere slik som på Eigerøy. Menigheten driver et gatebarnsenter i samme lokalene som kirka. Daglig hentes barn fra slummen som får voksenkontakt, mulighet til lek og læring og ikke minst et måltid mat om dagen. Uten dette måltidet ville barna ha vært underernært i så stor grad at de ville får hjerneskader. Uten økonomisk bistand av oss og andre, har ikke menigheten ressurser til å drive dette arbeidet. 

Ved at menigheten engasjerer frivillige, skapes også møteplasser for voksne. Dette gir også positive ringvirkninger i lokalmiljøet og slummen. Vi har mye å lære av deres diakonale holdning og innsatsvilje. Og vi kan være med å gi og støtte et livsviktig arbeid. Eigerøy menighet drømmer om å få til en tur til våre venner i Sør-Brasil der vi gjerne vil ha med ungdom. 

I tillegg til dette har ungdommene i Fredagsklubben kontakt med og støtter sykehusbygging i Nepal. Det er først og fremst Dorothea og Magne Vestøl som er årsak til at denne kontakten har kommet i stand. De har sammen med deres datter Ingvild besøkt Fredagsklubben ved flere anledninger. Prosjektet består av utbygging av et sykehus i landsbyen Okhaldhunga. Magne Vestøl er prosjektleder. Dorothea Vestøl er sosialarbeider. Det er mange fattige som får hjelp på nåværende sykehus, men plassmangelen er stor og utbyggingen er kjærkommen. Prosjektet er tidsbegrenset og varer etter planen ut 2013. Ungdommene i Fredagsklubben støtter prosjektet ved at en prosentandel av inntektene i kiosken går til sykehuset.

Av Arne Espeland
 

Helleland menighet

har siden 2011 støttet prosjektet: «Utstyr til jordbruksskolene på Madagaskar». Det var foreningen Jordbruksskolenes venner (JV) som startet prosjektet. Skolene Tombontsoa og Filhaonana drives av den gassiske lutherske kirke. Fire ofringer i året er øremerket prosjektet. I tillegg blir prosjektet tatt med i menighetens forbønn. Prosjektet omfatter forsendelse av utstyr til Madagaskar. Behov for vedlikehold og opplæring er stort, så prosjektet omfatter også bidrag fra dugnadsgjenger fra Norge som gjør en praktisk innsats på landbruksskolene. Sist sommer bygde en dugnadsgjeng nytt gjødsellager på Tombontsoa. Prosjektet gir også muligheter for kortere eller lengre studieopphold eller praktisk opplæring i Norge for personell fra skolene. 

I november hadde menigheten besøk av rektor Dr. Lala fra Tombontsoa og lærer Yony fra Filhaonana som var på studieopphold i Norge. De deltok i gudstjenesten sammen med Arne Dragsund og Rolf Moi fra JV.  Under kirkekaffen fikk de frammøtte stille spørsmål om arbeidet ved skolene og om jordbruket på Madagaskar. Det var nyttig og interessant å motta informasjon direkte fra de som er involvert i prosjektet.

Ved å tilby kunnskap og opplæring kan bøndene få bedre avling og bedre utnytte jorda. Mange av elevene som kommer til skolene har verken smakt melk eller spist grønnsaker. Her lærer de å dyrke minst 15 ulike typer grønnsaker. Et annet eksempel er produksjon av hvete. Tidligere lå jorda brakk mellom hver rishøst. Nå kan det dyrkes hvete utenom rissesongen. Bøndene får kunnskap om flere ulike driftsmetoder, og har derfor flere bein å stå på om en av avlingene skulle slå feil. Det nytter å hjelpe!

Av Norleiv Gudmestad

 besøk fra madagaskar, høsten 2012.jpg

Besøk fra Madagaskar: Rolf Moi og Arne Dragsund fra Jordbruksskolens venner, to gassere og Martin Kolstad. FOTO: Oddny Frisk


 
 

.