Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Lysmesser i Bakkebø kirke og på Hellvik bedehus

 
 

Tekst og foto: Bjørn Roger Rasmussen


I desember måned avholdes lysmesse av og med konfirmantene. Søndag 9. desember ble lysmesse avholdt i Bakkebø kirke mens Hellvik bedehus hadde tilsvarende arrangement søndag 16. desember.

500013.jpg

Litt om lysmessen i Bakkebø kirke 

Totalt samlet arrangementet ca. 300 mennesker, hvorav konfirmantene utgjorde ca. 100. Konfirmantene bidrog med inngangsprosesjon med levende lys, dramastykket «Hender», tekstlesning, bønner, kaker, kaffe og utdeling av program. Sportskonfirmantene ønsket de besøkende velkomne til kirke med levende lys i «fjøslykter». 

Kateket Sølvi M. Rasmussen var liturg samt holdt preken. Temaet for prekenen var Jesus som verdens lys og at vi mennesker skal være lys for hverandre. Wenche Larsen deltok med solosang. 

Etter gudstjenesten ble de frammøte traktert med kaker og kaffe laget av konfirmantene.

 

900012.jpg

Se bilder fra gudstjenesten på Bakkebø 


Litt om lysmessen på Hellvik bedehus
 

Gudstjenesten var godt besøkt, hvorav årets 7 konfirmanter var i hovedfokus. 

Konfirmanter bidrog med inngangsprosesjon med levende lys, tekstlesning, dramastykke og forbønn. I starten og slutten av Gudstjenesten bidro Hellvik sitt mannskor med sang. 

Prost Kåre Mjølhus stod for det liturgiske samt prekenen. Etter gudstjenesten ble det servert kirkekaffe. 

De to lysmessene ble en fin opplevelse for de frammøtte. Mange konfirmanter bidro med sine innslag i Gudstjenesten. Det er kjekt å se en så stor gjeng med engasjerte konfirmanter som gjør sitt for å få fine kirkekvelder.

1100012.jpg

Se bilder fra gudstjenesten på Hellvik bedehus


 
 

.