Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Vi søker kateket/ menighetspedagog

 
 

Er du kateket, menighetspedagog, lærer, prest eller en som ønsker å formidle kristen tro til barn og unge, da trenger vi deg.

Har du spesielle interessefelt, alt fra sport, musikk, kunst, hva som helst, ønsker vi at du tar dette med deg inn i jobben.

Er du et B- menneske som kan jobbe litt helg og kveld, og liker å slappe av på formiddagen?

Da er dette jobben for deg.

Det er tre sokn i kommunen, der Egersund er størst og hoveddelen av arbeidet vil foregå her. Trosopplæringen er for barn fra 0 til 18 år. Vi ser for oss at vår nye medarbeider vil arbeide bredt men med spesiell vekt på aldersgruppen 10 til 18 år, å være med på å videreutvikle arbeidet blant disse. Som i alt barne- og ungdomsarbeid er vi avhengige av frivillig, så samarbeid og motivasjon av disse er viktig. 

Vi søker en person med høyskole utdanning innen pedagogikk og kristendom, men dokumentert erfaring kan kompensere for teoretisk utdannelse.  Du må være strukturert i ditt arbeid og ha gjennomføringskraft. Du må kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Må disponere bil.

Det kan bli stilt krav om barneomsorgsattest.

Du må være medlem av Den norske kirke 

Hva kan vi tilby deg?

Fast 100 % stilling. Et godt arbeidsmiljø som er bygget på trivsel, trygghet og humor. Et samlet kontorfelleskap med kateket, diakon, kantor, prester, kirkeverge og merkantilt personale. Medbestemmelse over egen arbeidsoppgaver. Vi vil strekke oss lang for personer som ønsker etterutdanning. Økonomisk hjelp til flytting. Hjelp til å finne bopel. Lønn etter avtale. Klp-pensjon. Stillingen er ledig nå, men vi er villige å vente på den rette om du trenger litt tid. 

Ta kontakt gjerne med kateket Sølvi M. Rasmussen tlf 51 46 33 36 / smr@ekf.no eller kirkeverge Jørgen Tore Omdal tlf. 51 46 33 40 / kirkevergen@ekf.no

Søknad sendes Eigersund kirkelig fellesråd, Damsgårdsgaten 4 A, 4370 Egersund, ellerkirkevergen@ekf.no innen 7. desember 2012. 

Se for øvrig:
www.eigersund.kommune.no 
www.dalaneblues.com 
www.julebyen.no 
www.egersundvisefestival.no

 
 

.