Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Kristent ungdomsarbeid i Eigersund – hva mangler?

 
 

Av Marit Fimland, John Magne Aas og Kristian Sirevåg (foto)

Les: Kristent ungdomsarbeid i Egersund - hva finnes?

Fredagskafé?
Kristian Sirevåg (25), det unge alibiet i menighetsrådet for Egersund menighet, har lenge ønsket seg et slikt tilbud, og vil satse på en fredagskafé på menighetssenteret. Den 28. desember håper han unge voksne finner veien til et romjulstreff på menighetssenteret, som da vil være forvandlet til en rimelig selvkostkafé med den gode samtalen i fokus. Kaffemaskinen er allerede innleid! Dette vil være et tilbud med stor takhøyde – også for folk som ikke nødvendigvis definerer seg som aktive innen kristne miljøer. Alle skal føle seg velkomne her. Håpet er at dette vil kunne bli et regelmessig tilbud, en gang i måneden, og i motsetning til mange andre tilbud, vil kaféen kunne være ekstra aktiv i ferier for å kunne si «velkommen hjem» til studenter på ferie eller unge voksne som flytter hit etter endt utdanning. 

fredagskafe.jpg

Ungt trosliv
Hva slags kirke drømmer unge voksne om? Kanskje vil en fredagskafé med plass for idémyldring og den gode samtalen på sikt føre til noe som kan påvirke livet i kirka ellers også? Noen ønsker egne ungdomsgudstjenester. Andre muligheter når det gjelder tilbud for unge, er større grad av fordypning, samtale om tro og livssyn blant unge. Cellegrupper for både tenåringer og for unge voksne, samt Ungdoms-Alfakurs er noe som flere har uttrykt et behov for, og gjerne på tvers av menighetsgrenser og organisasjoner: Her bør det være mulig å samarbeide om det man kan samarbeide om! 

forslag1.jpg

KRIK Egersund?
KRIK (Kristen Idrettskontakt) ønsker å jobbe for at mennesker skal komme til tro på Jesus, bli bevart i troen og inspirert til kristent liv i idrettslag og menighet. KRIK har et aktivt tilbud på Helleland (for gruppen 13-20 år), og også i Bjerkreim og på Moi, men ikke i Egersund lenger.  Dette er det flere som savner, og det er en type tilbud det hadde gått an å få på plass på tvers av organisasjoner og menigheter: KRIK har vedtatt en åpen og felleskristen plattform i sine vedtekter. I et KRIK lokallag kan ulike undergrupper vokse fram: Et «gamlis KRIK» for unge voksne som er ferdige med studier, villmarksgruppe, kajakkgruppe o.l., er noen av mulighetene. 

krik.jpg

Gi lyd!
Hvis du har idéer eller tanker om hva som mangler av kristent tilbud for ungdom i Eigersund, eller har lyst til å bidra med ditt, skriv gjerne noe om dette på Eigersund kirkelige fellesråds sider på Facebook, eller ta direkte kontakt med kirkekontoret. (Se kontaktinfo øverst på siden.) Her er det mange muligheter!

 
 

.