Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Elen tar utfordringen. Nytt barnekor på Hellvik!

 
 

John Magne Aas

Mange har etterlyst et barnekor. Noen har til og med vært på Hellvik mannskor om ikke de kunne tenke seg å lage til noe for barna. Så er vi så heldige at en av bygdas egne ungdommer tar utfordringen. Elen Skåra har vært ute og fått seg musikk lærerutdannelse. Denne vil hun bruke på barna på Hellvik. Hun har aldri selv sunget i barnekor. Det fantes ikke på Hellvik i hennes oppvekst. Sang og musikk favner vidt og dette ønsker Elen at mange barn skal få oppleve.

Koret vil være et tilbud for barn mellom 5 og 12 år. Flere av vennene til Elen stiller opp som medhjelpere. Hun ønsker seg en pianist.

elen skåra web1.jpg

Elen Skåra starter opp barnekor på Hellvik bedehus. 

 
 

.