Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Høsttakkefest med mye å takke for på Helleland

 
Tekst og foto: Oddny Sandstøl Frisk

Se bilder fra Høsttakkefesten

Det var en innholdsrik gudstjeneste Martin Kolstad og staben hadde forberedt søndag 30.september. Det første som møtte menigheten var en vakker pyntet kirke med flott høstfarger.Bygdekvinnelaget hadde ansvaret for pynting i form av blomster, frukt og grønt. Anne Margrete Larsen og Rannveig Lauvås hadde gjort det riktig så flott. 

BARN I GUDSTJENESTEN

Helleland barnekor var med og sang, og det er alltid en glede når kirka fylles av glad barnesang.

Forventningsfulle seksåringer fikk 6-års boka, og snart venter det dåpskole på dem. Seksåringene var med i prosesjonen inn i kirka og hadde med seg små kurver med frukt og grønnsaker som ble satt ved alterringen. I tillegg fikk barna fra barnetrimmen diplom for deltagelse.

Menigheten fikk et nytt medlem da Hanne Mossige Grude ble døpt, og bygdekvinnene fikk ta opp offer til sitt misjonsprosjekt.

helleland barnekor 11.jpg

Helleland barnekor

 

SOLDAT OG BAMSE

Da Martin skulle holde preken sin, dukket plutselig bamsen Teddy opp på talerstolen. De to hadde en spennende samtale om offiseren som kom til Jesus for å be om helbredelse av sin syke tjener. Martin hadde til og med hjelm på hode for å gi assosiasjoner til datidens offiserer. Etter kirkekaffe var det menighetsmøte om ny liturgi for Helleland menighet. Martin Kolstad og menighetsrådet hadde gjort et godt forarbeid, og la frem menighetsrådets forslag. Innspill og kommentarer blir tatt med i den videre saksgangen. Med både mange barn involvert, dåp, kirkekaffe og menighetsrådets arbeid med liturgien var det altså mye å takke for i forbindelse med årets høsttakkefest. 

bamse1.jpg

Teddy i samtale med Martin prest

 

'