Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Klar for konfirmantår med Bibel og aktiviteter

 
 

 

konfirmanter 20133.jpg

Helleland-konfirmanter, foto: Oddny S.Frisk


hellvik-konfirmanter 2013 web1.jpg

Hellvik-konfirmanter, foto: Charles Svendsen


EGERSUND

- Dette året starter nærmere 110 ungdommer med konfirmantundervisning i Egersund, sier Sølvi Myklebust Rasmussen som søndag 2.september ønsket konfirmantene og deres familier velkommen til gudstjenesten i Egersund kirke.

Konfirmantpresentasjons-gudstjenesten markerte felles oppstart for de ulike aktivitetsgruppene. Sport, friluftsliv, forming og tradisjonell gruppe med fordypningsundervisning. Prost Kåre Erling Mjølhus talte om at Gud har bruk for alle og inviterer alle til å tjene i hans rike. Guds rikdom og godhet er stor nok for alle. Konfirmantutvalget ble også presentert. Her har Sølvi fått med seg flere ungdommer som hjelper til med ulike praktiske oppgaver.

De aller fleste av konfirmantene kom på gudstjenesten. Og alle ble ropt fram skolevis, fra Lagård og Husabø. Hellvik-konfirmantene blir presentert på en egen gudstjeneste nå på søndag, mens Helleland-konfirmantene presenteres neste søndag.

egersundkonfirmantene web2.jpg
Kateket Sølvi Myklebust Rasmussen presenterer noen av Egersund-konfirmantene.

Tekst og foto Egersund: Svein Anton Hansen

 

EIGERØY

Søndag 2.september var det konfirmantpresentasjon på Eigerøy av årets kull som består av 21 gutter og jenter. Samtidig med at den enkelte fikk konfirmantbibel ble det vist bilde på skjermene inkludert favoritthobby, favorittmat og favorittfarge.

På gudstjeneste ble Oddny Sandstøl Frisk takket av etter nesten 10 år som daglig leder i menigheten. Oddny benyttet også anledningen til å takke menigheten med alle frivillige og hilste spesielt til konfirmantene. Alle brevene de har fått fra menigheten fra de var 4 år er skrevet av Oddny.

I gudstjeneste var det også dåp og flott sang av Ellen Wikse. Martin Kolstad talte over teksten i Lukas 7, 7–10 og utfordret oss til tjeneste som en konsekvens av troen.

Etter gudstjeneste var det litt tid til kirkekaffe for konfirmantene før vi dro på blåtur som denne gangen endte i Egersundshallen og klatreveggen der. Selv om ikke alle klatret like mye, så alle ut til å ha det kjekt. Før hjemreise var det tid til litt pølsespising.

eigerøykonfirmanter 2013 web1.jpg
21 Eigerøy-konfirmanter presentert for menigheten.

Tekst og foto Eigerøy: Arne Espeland