Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Velkommen til Egersund, Eigerøy og Helleland menigheteralle kirker.jpg


kolofon 2019 crop.jpg


Velkommen som konfirmant

Ferien er over og nå er det tid for å bli kjent med de nye konfirmantene våre. En stor flott gjeng med ungdommer skal være med på aktiviteter og undervisning i menighetene våre fram til slutten av april/begynnelsen av mai.

Vern om skaperverket

"Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt!" Og Gud ba menneskene om å forvalte skaperverket, både planter, fisker, fugler og dyr. Gjennom hele resten av Bibelen er skaperverket på en eller annen måte involvert. Det handler om menneskers relasjoner til seg selv, naturen, hverandre og Gud.

Forhåndsstemming ved Kirkevalget

Det nærmer seg valg på menighetsråd og bispedømmeråd. Valget skjer samme dag som det er valg til kommunestyre og fylkesting. Egersund kirkekontor har åpent for forhåndsstemming fram til valget i september.

Søndagstanker – Åndens frukt er trofasthet

Vi har kommet til den sjuende av Åndens frukt – trofasthet. Utgangspunktet er følgende sitat fra bibelen: Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. (Gal 5,22)

Sommertanker – Bønn

De av oss som ber til Gud, har sikkert ulike opplevelser med dette. Noen ganger kan Gud kjennes nær, andre ganger er det som å be ut i lufta. Hva kan det skyldes? Jeg tenker at dette har mer med min egen sinnsstemning å gjøre, enn med Gud.

Sommertid

I sommermånedene er det ikke like mye aktivitet i kirke, lag og foreninger som ellers i året, men Gud tar ikke ferie, han er like nær deg som alltid.