Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Velkommen til Egersund, Eigerøy og Helleland menigheteralle kirker.jpg


kolofon 2019 crop.jpg


Bildedryss fra Lys Våken

Forrige helg var 35 barn samlet til overnatting i arbeidskirka med påfølgende gudstjeneste neste dag.

Tidspunkt for helgens gudstjenester

FEIL TIDSPUNKT ANG. HELGENS GUDSTJENESTE I AVISEN! Lysmessen i Bakkebø kirke strater kl. 16:00 og lysmessen på Hellvik bedehus starter kl. 19:00. Spre ordet - og velkommen!

Tårnagenter i Bakkebø kirke

Nå nærmer det seg igjen tårnagentsamling for alle som fyller 9 år i år! Dette er et felles arrangement som Eigerøy, Egersund og Helleland menigheter arrangerer.

Vigslet til kateket

Søndag 24. november var en stor dag i menigheten vår. Da ble Christiane Krahner vigslet til kateket og tjeneste i Egersund, Eigerøy og Helleland menigheter.

Takk til det gamle og velkommen til det nye!

Det viktige arbeidet som menighetsrådene har drevet, føres videre i de nyvalgte rådene i Eigersund. De har startet sitt arbeid med virkning fra 1. november. Alle har hatt konstituerende møter og valgt leder, nestleder og representanter til fellesråd og ulike utvalg og komiteer.

Minecraft bibel til 6. trinn på Helleland

Søndag 17. november var det endelig 6. trinn på Helleland som fikk utdelt den populære Minecraft varianten av Det nye testamente. Det var fem fornøyde 11-åringer som møtte opp på gudstjenesten og utdelingen.