Eigersund Kirkelige Fellesråd

Gudstjenester

Aktiviteter

 

Gudstjenester i Egersund kirke 

- APRIL, MAI, JUNI -


Om muligheten for dåp

Gudstjenester i Hellvik Bedehus, Bakkebø kirke og G2 i Misjonhuset

 

Dato, kl.

 Søndag 7. april kl. 19:00
 Tomasmesse

Dåp, nattverd 

 

Prest

 Ingun Stokstad Barane

Offerformål

 

Andre innslag

 

Kirkekaffe

 

Søndag i kirkeåret

 4. søndag i fastetiden

 

Dato, kl.

 Søndag 14. april kl. 11:00

Dåp, nattverd 

 Dåp

Prest

 Ingun Stokstad Barane

Offerformål

 

Andre innslag

 

Kirkekaffe

 

Søndag i kirkeåret

 Palmesøndag

 

Gudstjeneste i Hellvik bedehus den 14. april

 

Dato, kl.

 Søndag 21. april kl. 11:00

Dåp, nattverd 

 Mulighet for dåp

Prest

 Ingun Stokstad Barane

Offerformål

 Det norske Misjonsselskap

Andre innslag

 

Kirkekaffe

 

Søndag i kirkeåret

 Påskedag

 

Dato, kl.

 Søndag 28. april kl. 11:00 og 13:00
 Konfirmasjon 

Dåp, nattverd 

 Ikke dåp/nattverd

Prest

 Ingun Stokstad Barane

Offerformål

 Ungdomsforeningen Vår

Andre innslag

 

Kirkekaffe

 Nei

Søndag i kirkeåret

 2. søndag i påsketiden

 


 

Dato, kl.

 Søndag 5. mai kl. 11:00

Dåp, nattverd 

 Mulighet for dåp

Prest

 Kåre Erling Mjølhus

Offerformål

 Israelsmisjonen

Andre innslag

 

Kirkekaffe

 

Søndag i kirkeåret

 3. søndag i påsketiden

 

Dato, kl.

 Lørdag 11. mai kl. 12:00
 Konfirmasjon   

Dåp, nattverd 

 Ikke dåp

Prest

 Ingun Stokstad Barane

Offerformål

 Menigheten

Andre innslag

 

Kirkekaffe

 Nei

Søndag i kirkeåret

 --------

 

Dato, kl.

 Søndag 12. mai kl. 11:00 og 13:00
 Konfirmasjon 

Dåp, nattverd 

 Ikke dåp/nattverd

Prest

 Ingun Stokstad Barane 

Offerformål

 Menigheten

Andre innslag

 

Kirkekaffe

 Nei

Søndag i kirkeåret

 4. søndag i påsketiden

 

Dato, kl.

 Fredag 17. mai kl. 08:50

Dåp, nattverd 

 Ikke dåp

Prest

 Martin Kolstad

Offerformål

 Kirkens bymisjon, Rogaland

Andre innslag

 

Kirkekaffe

 Nei

Dag i kirkeåret

 Grunnlovsdag

 

Dato, kl.

 Søndag 19. mai kl. 11:00

Dåp, nattverd 

 Mulighet for dåp

Prest

 Ingun Stokstad Barane 

Offerformål

 Menigheten

Andre innslag

 

Kirkekaffe

 

Dag i kirkeåret

 5. søndag i påsketiden


 Gudstjeneste i Hellvik bedehus den 19. mai

 

Dato, kl.

 Søndag 26. mai kl. 11:00

Dåp, nattverd 

 Mulighet for dåp

Prest

 Ingun Stokstad Barane

Offerformål

 KIA, Rogaland

Andre innslag

 

Kirkekaffe

 

Søndag i kirkeåret

 6. søndag i påsketiden

 

Dato, kl.

 Torsdag 30. mai kl. 11:00

Dåp, nattverd 

 Ikke dåp/nattverd

Prest

 Ingun Stokstad Barane

Offerformål

 Ikke offer

Andre innslag

 

Kirkekaffe

 

Dag i kirkeåret

 Kristi himmelfartsdag

 


 

 

Dato, kl.

 Søndag 2. juni kl. 18:00
 Kveldsmesse etter pilegrimsvandring

Dåp, nattverd 

 Ikke dåp, nattverd m/intinksjon

Prest

 Martin Kolstad

Offerformål

 Utstein Pilegrimsgard

Andre innslag

 

Kirkekaffe

 

Søndag i kirkeåret

 Søndag før pinse

 

Dato, kl.

 Søndag 9. juni kl. 11:00

Dåp, nattverd 

 Mulighet for dåp

Prest

 Martin Kolstad

Offerformål

 Misjonsprosjektet

Andre innslag

 

Kirkekaffe

 

Søndag i kirkeåret

 Pinsedag

 

Sommer på Slettebø, 16. juni

 

Dato, kl.

 Søndag 23. juni kl. 11:00 

Dåp, nattverd 

 

Prest

 Vikar

Offerformål

 Menigheten

Andre innslag

 

Kirkekaffe

 

Søndag i kirkeåret

 2. søndag i treenighetstiden

 

Dato, kl.

 Søndag 30. juni kl. 11:00 

Dåp, nattverd 

 Mulighet for dåp

Prest

 Ingun Stokstad Barane

Offerformål

 Kirkelig ressurssenter

Andre innslag

 

Kirkekaffe

 

Søndag i kirkeåret

 3. søndag i treenighetstiden