Eigersund Kirkelige Fellesråd

Barn og Ungdom

Aktiviteter


2. hver fredag (med unntak av 9. mars) fra kl. 19:30-22:00 er det KRIK-samlingGrendahuset.


KRIK står for Kristen Idrettskontakt
www.KRIK.no
Samlingene er for ungdom fra 8. klasse og oppover.
En KRIK-kveld består av ulike idretter (innebandy, fotball, volleyball...), andakt og pizza/ brus. A
v og til deltar vi på turneringer på Bjerkreim.

    Kontaktperson- Norleiv Gudmestad - 9970 3175


Datoer for KRIK våren 2018

26/1, 9/2, 23/2, 23/3, 6/4 og 20/4


Bibel og idrett

Bibel og idrett - en god og populær kombinasjon.


Ledere/ medhjelpere

Norleiv Gudmestad, Kenneth Nygård, Vegard Lomeland, Karl Inge Hyggen, Jostein Sleveland og Asbjørn Øgreid.

 

.