Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Velkommen til Egersund, Eigerøy og Helleland menigheteralle kirker.jpg


kolofon 2019 crop.jpg


Valgresultat for Egersund, Eigerøy- og Helleland menigheter

Tilsammen har 1093 personer avgitt sin stemme ved kirkevalget i kommunen. Stemmene er talt opp, og vi kan nå ser hvordan de nye menighetsrådene vil se ut. Takk til alle som har stillt til valg for den kommende menighetsrådsperioden! 

Husk å bruke stemmeretten på mandag!

Mandag 9. september er en stor og viktig dag for folkekirken. Da skal kirkens stemmeberettigede medlemmer velge nye representanter til menighetsråd og bispedømmeråd. 

Forhåndsstemming ved Kirkevalget

Det nærmer seg valg på menighetsråd og bispedømmeråd. Valget skjer samme dag som det er valg til kommunestyre og fylkesting. Egersund kirkekontor har åpent for forhåndsstemming fram til valget i september.